DOPRAVA ZDARMA*

MOŽNOST VRÁCENÍ ZBOŽÍ DO 31.1.2023

NOVÉ SLEVY A AKCE KAŽDÝ DEN

MENU

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky
Datum účinnosti: 11. 11. 2022
 
Společnost FC ecom, s.r.o., se sídlem: Veľkomoravská 2866/9, Trenčín 911 05, IČ: 51 750 155, IČ DPH : SK2120774106 zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Trenčín, oddíl: Sro, vložka č .: 36568 / R (dále jen prodejce, "BEZVASPORT "nebo" FC ecom "), je provozovatelem internetového obchodu na adrese www.bezvasport.cz s módním textilem, obuví a dalším zbožím. Tyto Všeobecné obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího, kterým je společnost FC ecom s.r.o., a kupujícího (dále "zákazník" - fyzická nebo právnická osoba, případně "spotřebitel") při internetovém prodeji zboží. Všechny takové smluvní vztahy se řídí obecně závaznými předpisy Slovenské republiky, uzavřenou kupní smlouvou a těmito všeobecnými obchodními podmínkami, které se vztahují na zákazníky a návštěvníky nacházející se na území České Republiky. Tyto všeobecné obchodní podmínky mohou být FC Ecom kdykoliv upravovány a měněny. Tyto úpravy a změny se nedotýkají smluvních vztahů založených v době účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.
 
Obsah
Všeobecné obchodní podmínky
  1 Definice
  2 Registrace
  3 Zboží a cena zboží
  4 Smlouva o zakoupení zboží
  5 Odstoupení od smlouvy zákazníkem (vrácení a výměna zboží)
  6 Práva z vadného plnění
  7 Platební podmínky
  8 Slevové kódy (vouchery,slevové kupóny), Dárkové poukázky
  9 Doplňkové služby
10 Doprava a dodání zboží
11 Ochrana osobních údajů
12 Rozhodné právo, orgán dozoru a řešení sporů
13 Závěrečná ustanovení
 
1 Definice
1.1 Definice pojmů používaných v těchto Všeobecných obchodních podmínkách:
"Prodejce - BEZVASPORT", "Prodejce", "my" nebo "námi" znamená společnost FC ecom s.r.o.
"Spotřebitel" znamená osoba, která není v postavení podnikatele.
"Smlouva" znamená smlouva o zakoupení Zboží uzavřená mezi zákazníkem a společností FC ecom.
"Zákazník" znamená uživatel webové stránky (definované níže), bez ohledu na to, zda se jedná o Spotřebitele nebo Podnikatele.
"Zboží" znamená zboží, které je inzerováno na webové stránce a je určeno k prodeji, nebo již bylo objednáno, zakoupeno zákazníkem.
"Osobní informace" znamená údaje poskytnuté Zákazníkem při Registraci na Webové stránce nebo při vytvoření objednávky.
"Podmínky" znamená tyto všeobecné obchodní podmínky.
"B2B" znamená: Business To Business Vztah, komunikace, obchodní transakce mezi podnikatelskými subjekty navzájem.
"Podnikatel" je osoba, která naplňuje definici v § 2 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník.
"Internetová stránka" znamená webová stránka přístupná na adrese www.bezvasport.cz 
"Slevový kód" také označen jako voucher nebo slevový kupón, znamená kód poskytnutý Zákazníkovi provozovatelem Webové stránky, který může Zákazník použít v souladu s těmito Podmínkam
 
2 Registrace
2.1 Registrace a poskytování Osobních informací
(a) Registrace není povinná, je i zůstane samozřejmě bezplatná.
(b) Pokud se rozhodnete zaregistrovat, tak Vám bude umožněno sledovat stav Vaší objednávky a při příští návštěvě nebudete vyzváni k opětovnému poskytnutí Osobních informací.
(c) Registrací jako uživatel Webové stránky zaručujete, že:
- Osobní informace, které jako uživatel poskytnete při registraci jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné ve všech ohledech, v případě jejich změny je neprodleně upravíte ve svém profilu.
(d) Dále zaručujete, že se při registraci nebudete vydávat za jinou osobu nebo subjekt a že pro účel registrace nepoužijete falešné jméno nebo jiné označení, které nemáte oprávnění používat.
 
3 Zboží a cena zboží
3.1 Popis Zboží
(a) Popis hlavních charakteristik Zboží lze nalézt na jednotlivých stránkách produktů, které se nacházejí na Webové stránce.
(b) Vynakládáme maximální možné úsilí abychom zajistili, že popis a specifikace Zboží je pokud možno co nejpřesnější. S výjimkou reprodukce barev, u kterých se může ve skutečnosti vyskytnout menší odchylka.
 
3.2. Nabídka Zboží
Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na stránkách internetového obchodu, kde prodávající oznamuje zákazníkovi před uzavřením kupní smlouvy, resp. před odesláním objednávky jasným a srozumitelným způsobem hlavní vlastnosti zboží nebo charakter služby jakož i další zákonem vyžadované skutečnosti v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace.
 
3.3 Cena Zboží
(a) Ceny za Zboží jsou zveřejněny na Webových stránkách v korunách včetně DPH, ale nezahrnují náklady na doručení, případně poplatek za dobírku.
(b) Ceny a akční nabídky se mohou lišit a mohou být k dispozici pouze na omezenou dobu.
 
4 Smlouva o zakoupení zboží
4.1 Uzavření smlouvy
(a) Smlouva mezi Vámi a společností BEZVASPORT bude uzavřena podle slovenského práva.
(b) Smluvní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem vzniká doručením objednávky zboží s povinností platby ze strany spotřebitele prodávajícímu. Prodávající potvrdí přijetí objednávky zprávou na elektronickou adresu spotřebitele.
(c) Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonickou komunikaci) si hradí kupující sám
(d) Odhlášení z novinek je možné provést pomocí odkazu v e-mailu, který není starší než 30 dní.
(e) Dokončením nákupu uživatel souhlasí s odběrem novinek.
 
4.2 Vytvoření objednávky
(a) Na Webové stránce vyberte množství a velikost Zboží, o které máte zájem a klikněte na tlačítko "PŘIDAT DO KOŠÍKU".
(b) Před pokračováním v objednávce můžete v košíku zkontrolovat množství barvu, velikost Zboží, doplňkové služby nebo úplně odstranit Zboží, nebo doplňkové služby z nákupního košíku.
(c) Následně vyberte preferovaný způsob platby a způsob dodání.
(d) Pokud jste registrovaný uživatel, tak se můžete přihlásit. Pokud jste nový uživatel, tak se můžete registrovat na Webové stránce nebo dokončit objednávku bez registrace. Při této možnosti je třeba zadat své osobní informace, fakturační adresu (která musí korespondovat s adresou uvedenou na Vaší platební kartě) a adresu dodání, pokud si přejete objednávku doručit na jinou adresu, než je fakturační. Následně je třeba před dokončením objednávky potvrdit Váš souhlas s Podmínkami a také, že souhlasíte se zpracováním osobních údajů.
(e) Před potvrzením objednávky si zkontrolujte svůj nákupní košík a ujistěte se, že všechny specifikace Zboží, jako velikost a barva jsou v souladu s Vašimi požadavky. Následně zaklikněte tlačítko "OBJEDNAT" nebo "OBJEDNAT A ZAPLATIT" s povinností platby.
(f) Zadáním objednávky prostřednictvím Webové stránky potvrzujete, že Vaše způsobilost k právním úkonům nebyla omezena a jste právně způsobilý uzavírat závazné smlouvy a máte více než 18 let.
(g) Po potvrzení skladové objednávky ji již není možné změnit, avšak můžete ji zrušit zasláním Vašeho požadavku na mailovou adresu: factcool-cs@factcool.com nebo případně telefonicky na lince zákaznické podpory +420 226 292 310. Objednávku umíme zrušit do doby, dokud není zabalena a případně už i vyexpedována. Po potvrzení neskladové objednávky, Váš požadavek o konkrétní změně v objednávce zašlete na mailovou adresu: factcool-cs@factcool.com nebo případně telefonicky na lince zákaznické podpory +420 226 292 310. Objednávku umíme zrušit do doby, dokud není zabalena a případně už i vyexpedována.
 
4.3 Sloučení objednávek
Sloučit lze objednávky s platbou na dobírku a to do momentu než zboží naskladníme od dodavatele. Objednávky, které mají produkty skladem, nelze sloučit.
 
4.4 Archív smluv
(a) Smlouvy uzavřené mezi společností BEZVASPORT a jejími zákazníky jsou uloženy v elektronickém archivu, který je přístupný pro registrované zákazníky BEZVASPORT přímo z jejich uživatelského účtu. Smlouva je archivována minimálně po dobu pěti let ode dne realizace, ne však déle než po dobu vyžadovanou příslušným zákonem.
 
4.5 Nákup jako podnikatel (B2B)
Na webové stránce je samozřejmě možný i nákup B2B. K úspěšnému dokončení B2B objednávky je třeba splnit tyto podmínky:
- Ve své registraci, v části informace o účtu, doplňte identifikační údaje Podnikatele. Uvedená adresa Podnikatele musí souhlasit s adresou dodání. 
- Zákazník je z naší strany prověřen z hlediska správnosti uvedených údajů.
- Takto registrovaný zákazník vybírá produkty s cenou s DPH, po vložení firemní dodací adresy v nákupním košíku dojde k přepočtu nákupní ceny a aktualizaci na cenu bez DPH (platí pouze pro plátce DPH)
 
5 Odstoupení od smlouvy zákazníkem  (vrácení a výměna zboží)
Jako zákazník máte 60 dní ode dne, kdy Vám bylo doručeno Zboží, na to, abyste změnili názor a rozhodli se vrátit předmětné Zboží. Můžete vrátit jakékoliv Zboží v souladu s podmínkami uvedenými v této části  Podmínek kromě takového druhu Zboží, u kterého zákon jeho vrácení vylučuje. Jedná se o:
- personalizované Zboží nebo Zboží vyrobené na zakázku;
- Zboží, které podléhá rychlé zkáze;
- Zboží, které je z bezpečnostních nebo hygienických důvodů zapečetěno, pokud jste ho odpečetili;
- Zboží, které bylo po dodání neoddělitelně smíšeno.
 
5.1 Plynutí lhůty pro odstoupení od smlouvy
(a) Lhůta stanovená v ustanovení odstavce 5.1 začíná plynout dnem doručení Zboží, a to:
- ode dne převzetí Zboží,
- ode dne převzetí poslední části Zboží (v případě smlouvy týkající se více druhů Zboží nebo dodávky více částí Zboží), nebo
 
- ode dne převzetí první dodávky zboží (v případě smlouvy týkající se více druhů Zboží dodávaných v opakované dodávce).
(b) Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne 60 dnů ode dne doručení Zboží. Pokud se objednávka skládá z více položek nebo dílů, které se doručují v různých dnech, lhůta pro odstoupení od smlouvy (ve vztahu k objednávce jako celku) končí 60 dní po dni doručení poslední položky nebo dílu.
 
5.2 Jak odstoupit od smlouvy
(a) Můžete odstoupit od smlouvy primárně prostřednictvím formuláře určeného na vrácení Zboží, který je dostupný na Webové stránce, kde Vás požádáme o vyplnění Vašich údajů a podrobností o příslušné objednávce. Smlouvu lze zrušit zasláním e-mailu na adresu info@bezvasport.cz, poštou na adresu FC ecom s.r.o., P.O.Box 2, DEPO Brno 71, Brno 600 10 , nebo telefonicky na telefonním čísle +420 226 292 310.
 
5.3 Vrácení Zboží
(a) Zboží můžete vrátit primárně prostřednictvím formuláře určeného na vrácení Zboží, který je dostupný na Webové stránce.
Chceme Vás požádat, abyste Zboží vrátili v identickém stavu, ve kterém Vám bylo doručeno, nepoškozené, nejlépe v originálním obalu s původními štítky, které slouží k identifikaci Zboží. Zboží vraťte kompletní, tj. spolu s veškerým příslušenstvím, úplnou dokumentací a suvenýry (pokud byly součástí dodávky). Spodní prádlo z hygienických důvodů není možné vrátit. V případě, že Zboží nebude vráceno kompletní nebo bude prokazatelně použité či poškozené máme právo od Vás žádat náhradu škodu, resp. částku odpovídající snížené hodnotě vraceného Zboží.
(b) Zboží musíte poslat poštou nejpozději do 60 dnů ode dne převzetí zásilky a kdy byl BEZVASPORT informován o odstoupení nebo vrácení části objednávky na jednu následujících adres:
 

Přes Českou poštu na adresu:
FC ecom s.r.o.
P.O. Box 2
Depo Brno 71
600 10
Česká republika
 

Přes službu PPL (pouze PPL)
BezvaSport / FactCool
(číslo objednávky)
Tečovská 1292
Depo 08
Zlín - Malenovice
763 02

Přes Zásilkovnu/Packetu
Více informací v sekci vrácení zboží. Po vyplnění online formuláře se Vám zobrazí přesný postup.  Při předání balíku na pobočkách Zásilkovny/Packety nic nehradíte. Poplatek za Zásilkovnu/Packetu 69 Kč, Vám  odečteme z částky, kterou Vám budeme vracet. 
 
(c) Pokud si myslíte, že jste obdrželi poškozené Zboží, vraťte Zboží zpět společnosti BEZVASPORT a spolu se Zbožím uveďte následující podrobnosti:
• Číslo objednávky
• Kód Zboží / název Zboží
• Podrobnosti o vadě
(d) Vrácení Zboží probíhá na Vaši zodpovědnost. Doporučuje se odeslat Zboží poštou a formou doporučené zásilky. Zároveň Vás upozorňujeme na to, že nesete veškeré náklady na vrácení Zboží, s výjimkou případů, kdy jsme Vám nějakou položku zaslali omylem nebo Vám bylo dodáno již poškozené zboží a tato skutečnost byla uznána při vrácení reklamačním oddělením. Pokud zboží nemůže být pro svou povahu vráceno poštou, budeme Vám účtovat poplatek za jeho převzetí.
(e) Berte prosím na vědomí, že pokud je zboží dodáno spolu s jakýmikoliv dary, vy a my jsme uzavřeli smlouvu o dárcovství za podmínky, že taková smlouva o dárcovství se vypoví, jakmile zákazník využije možnost odstoupit od smlouvy podle ustanovení č. 5. Následně musíte Zboží vrátit spolu s dary a veškerým příslušenstvím; pokud tak neučiníte, bude to považováno za bezdůvodné obohacení. Pokud není možné vydat výnos získaný bezdůvodným obohacením, BEZVASPORT je oprávněn požadovat peněžní kompenzaci ve výši běžné ceny.

(f) Máte zákonnou povinnost zacházet se Zbožím přiměřeně a zodpovědně, dokud je ve Vašem držení. Pokud nedodržíte tuto povinnost, společnost BEZVASPORT může vůči Vám uplatnit nárok na náhradu škody. To platí pro veškeré vrácené Zboží.

5.4 Výměna
(a) Výměna zboží je nedostupná. Nejpozději do 14 kalendářních dnů od přijetí vráceného zboží do systému, Vám budou prostředky za vrácené zboží převedeny na Vámi zadaný bankovní účet.
 
5.5 Vrácení peněz
(a) Společnost BEZVASPORT Vám vrátí peníze v plné výši za Zboží, které vrátíte podle odstavce 5. těchto podmínek.
(b) Jestliže vrátíte veškeré Zboží, které bylo v jedné objednávce, tak Vám BEZVASPORT proplatí náklady na prvotní dodávku Zboží, ale pouze do výše Standardní ceny doručení. Nebudeme proplácet žádné prémiové dodavatelské služby. Pokud nevracíte všechno Zboží, které bylo součástí jedné objednávky, tak Vám BEZVASPORT neproplatí prvotní náklady na dodávku Zboží.
(c) Po vrácení peněz obdržíte potvrzující e-mail s podrobnou informací o vrácené částce a o zboží, které BEZVASPORT od Vás obdržel. Společnost BEZVASPORT Vám vrátí peníze stejnou platební metodou, kterou jste původně použili k provedení platby (s výjimkou služby na dobírku). Společnost BEZVASPORT Vám vrátí peníze ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, nebo dříve, pokud BEZVASPORT obdrží zboží, za které se vrácení peněz poskytuje, nebo pokud dokážete, že nám Zboží už bylo odesláno zpět.
 
6 Práva z vadného plnění
6.1 Vady zboží
V případě, že dodané zboží bude mít zjevné materiálové nebo výrobní vady včetně poškození zboží při přepravě, takové vady okamžitě reklamujte u nás nebo u dopravce, který zboží doručuje. Neuplatněním reklamace však nejsou dotčeny vaše zákonné nároky. U všech vad zakoupeného zboží, které se vyskytnou v zákonné lhůtě na uplatnění práv z vadného plnění, si můžete uplatnit nárok na dodatečné plnění, a v případě splnění zákonných podmínek - další nároky na slevu z ceny nebo na odstoupení od Smlouvy.
 
6.2 Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění
(a) ) Lhůta na uplatnění práv z vadného plnění je 24 měsíců a začíná běžet dnem doručení Zboží zákazníkovi. Během vyřízení oprávněné reklamace se přerušuje plynutí lhůty pro uplatnění práv z vadného plnění, a ta se prodlužuje o dobu, během níž jste nemohli Zboží užívat. Právo na uplatnění vad se nevztahuje na mechanické poškození Zboží způsobené nesprávným používáním, nedostatečnou údržbou či úmyslným poškozením.
(b) Jakékoliv právo z vadného plnění je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se můžete domáhat u soudu pouze tehdy, pokud jste vady vytkli ve lhůtě nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží.
 
6.3 Vaše práva z vadného plnění
(a) V případě, že lze vadné plnění považovat za podstatné porušení Smlouvy máte právo zvolit si, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady:
- jestli požadujete odstranění vady dodaním nového Zboží bez vady nebo dodaním chybějícího Zboží, nebo
- jestli požadujete odstranění vady opravou Zboží, nebo
- jestli požadujete přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží, nebo
- jestli chcete odstoupit od Smlouvy
(b) Provedenou volbu dle ustanovení výše nemůžete změnit bez našeho souhlasu. Toto neplatí pokud žádáte o opravu vady Zboží, kterou nelze opravit.
(c) V případě, že z nějakého důvodu nedojde z naší strany k odstranění vady v přiměřené lhůtě nebo Vám sdělíme, že vadu neodstraníme, můžete požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny Zboží, nebo můžete od Smlouvy odstoupit.
 
6.4 Kdy nelze uplatnit právo z vadného plnění
Právo z vadného plnění nelze uplatnit:
- u Zboží prodávaného za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
- na opotřebení Zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
- u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou Zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
- vyplývá-li to z povahy Zboží.
 
6.5 Naše odpovědnost
(a) Pokud máte postavení Spotřebitele a zároveň dochází k plnění na území České republiky, odpovídáme Vám jako prodávající, že v době kdy Zboží převezmete:
- má Zboží vlastnosti dohodnuté stranami nebo (pokud nebyla dosažena dohoda) vlastnosti popsané na Webové stránce, nebo vlastnosti popsány výrobcem Zboží, nebo vlastnosti očekávané Spotřebitelem s odkazem na povahu Zboží a související reklamní kampaň,
- se Zboží hodí k účelu, který vymezuje BEZVASPORT nebo k účelů, který je pro obdobné Zboží obvyklý,
- je Zboží v odpovídajícím množství, velikosti nebo váze
- Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů
(b) V případě, že máte postavení uvedené v bodě (a) lze Zboží, kterého vada se projeví v průběhu 6 měsíců od jeho převzetí, považovat za Zboží vadné již při převzetí.
 
6.6. Vyšší moc
Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv nesplnění nebo zpoždění plnění našich závazků vyplývajících ze Smlouvy, které bylo způsobeno událostmi, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu ("Událost(i) vyšší moci"). Událost vyšší moci zahrnuje jakýkoliv čin, událost, nečinnost, opomenutí nebo nehodu, která je mimo naši přiměřenou kontrolu a zahrnuje zejména (bez omezení) následující skutečnosti:
- stávky, výluky nebo jiná průmyslová omezení;
- občanské nepokoje, povstání, invazi, teroristický útok nebo hrozbu teroristického útoku, válku (ať již vyhlášenou či nikoliv), hrozbu války nebo přípravy na válku;
- požár, výbuch, bouři, povodeň, zemětřesení, sesuvy nebo propad půdy, epidemii nebo jinou přírodní katastrofu;
- nedostupnost používání železnic, lodní dopravy, letadel, automobilové dopravy nebo jiných prostředků veřejné či soukromé dopravy;
- nedostupnost používání veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí;
- akta, výnosy, právní předpisy, vyhlášky nebo omezení jakékoliv vlády;
- plnění našich povinností vyplývajících z jakékoliv smlouvy se považují za pozastavené po dobu trvání Události vyšší moci a lhůta pro plnění našich povinností se prodlužuje během trvání Události vyšší moci. Vynaložíme přiměřené úsilí k ukončení Události vyšší moci nebo k nalezení řešení, díky kterému bude možné plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy i přes Události vyšší moci.
 
7 Platební podmínky
7.1 Platba kartou - GoPay
Platíte okamžitě v procesu objednávání zadáním údajů o Vaší platební kartě prostřednictvím platební brány GoPay. Při odeslání zboží bude skutečná fakturovaná cena zaplacená z Vaší platební karty po uplatnění slev, případně poukázek, atd.
 
7.2 Platba na dobírku
Platba za zboží se provede v hotovosti při dodání balíku ve výši uvedené ve faktuře. V případě odstoupení od smlouvy se platba vrátí bankovním převodem. Pro tento účel potřebujeme informace o vašem bankovním účtu včetně kódu banky.
Vyvinuli jsme maximální možné úsilí k tomu, aby nakupování prostřednictvím této Webové stránky bylo bezpečné. Z tohoto důvodu BEZVASPORT nemůže zodpovídat za podvodné použití odcizených platebních karet prostřednictvím Webové stránky, ale pomůže Vám a vydavateli Vaší platební karty prověřit podezření z podvodného použití platební karty.
 
7.3 Platba - Twisto
Twisto – Platba „Twisto“ je poskytována společností Twisto payments a.s., IČ: 01615165, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 19085, se sídlem na adrese Újezd 450/40, Malá Strana, 118 00 Praha 1, na základě Twisto faktury postoupením pohledávky na úhradu platby s prodlouženou splatností společnosti Twisto payments a.s., a to za podmínek uvedených ve „Všeobecných obchodních podmínkách pro zákazníky služby „TWISTO “. V případě, že Kupující využije službu „Twisto“ zprostředkovanou Prodávajícím a poskytovanou ze strany Twisto payments a.s., je Kupující povinen uhradit platbu (tj. celkovou kupní cenu a náklady na dopravu zboží) do 14 dnů ode dne doručení zboží. K uzavření kupní smlouvy dojde vyplněním objednávky ze strany Kupujícího, akceptací objednávky ze strany Prodávajícího (písemným potvrzením elektronickou poštou) a úhradou objednaného zboží Kupujícím nebo využitím služby „Twisto“. Kupující souhlasí s tím, že vybráním služby Twisto v nákupním košíku Obchodníka a po následném schválení platby Twistem, akceptuje „Všeobecné obchodní podmínky pro zákazníky služby „TWISTO “. 
Při výběru platební služby „Twisto” a následném využití výměny produktu je Kupující povinen uhradit straně Twisto payments a.s. ve 30 denní lhůtě od doručení celou hodnotu původní objednávky. Jelikož „Twisto” nepodporuje výměnu zboží s odlišnou výslednou cenou objednávky, vycházíme vám vstříc a při takové výměně vám případný přeplatek hodnoty zboží sami zašleme na uvedený účet. Vrácení zboží je zpoplatněné. V případě vrácení přes Zásilkovnu obdržíte od Twista fakturu na úhradu.
 
 
8 Slevové kódy (vouchery, slevové kupóny), Dárkové poukázky
8.1 Slevové kódy (vouchery, slevové kupóny)
(a) Zákazník může uplatnit Slevový kód, který mu byl provozovatelem internetového obchodu BEZVASPORT poskytnutý při tvorbě objednávky za těchto podmínek:
- Slevový kód nelze uplatňovat opakovaně
- Slevové kódy nelze vzájemně kombinovat
- Slevový kód nelze uplatnit na doplňkové služby
(b) Hodnota Slevového kódu se rovnoměrně rozpočítává mezi všechny kusy Zboží v objednávce, kde je možné Slevový kód uplatnit.
(c) V případě odstoupení od Smlouvy zákazníkem nebo vrácení části Zboží z objednávky, v níž byl uplatněn Slevový kód, bude zákazníkovi vrácena adekvátní částka, kterou za vrácené Zboží reálně podle Smlouvy zaplatil.
(d) Pokud má Slevový kód omezenou dobu platnosti, zákazník může tento použít v časovém rozmezí, které končí datem platnosti. Z důvodu nevyužití Slevového kódu ve lhůtě platnosti, zákazníkovi nevzniká nárok na poskytnutí jakékoli kompenzace za neuplatněný Slevový kód.
(e) V případě, že Slevový kód bude uplatněn v rozporu s pravidly provozovatele pro použití Slevových kódů, má provozovatel právo takto uplatněný Slevový kód v objednávce neakceptovat a od uzavřené Smlouvy odstoupit
 
8.2 Dárkové poukázky
(a) Platnost dárkové poukázky je 6 měsíců od data vystavení.
(b) Dárkovou poukázku lze uplatnit i na cenu dopravy.
(c) Při nákupu je možné uplatnit pouze jeden dárkový poukaz, jeho hodnotu nelze rozdělit mezi více objednávek.
(d) Nevyužitou dárkovou poukázku nelze vyměnit za jinou, proplatit ani prodloužit její platnost.
 
9 Doplňkové služby
9.1 "Dárkové balení "
"Dárkové balení "je služba, při které Vám objednané zboží zabalíme do dárkové krabičky.
 
9.2 "Expresní odeslání + Pojištění balíčku" 
"Expresní odeslání + Pojištění balíčku" je služba, při níž máte jistotu doručení Zboží, a pokud by nastalo poškození Zboží ze strany přepravce, díky této službě s ním za Vás vyřešíme případné reklamační řízení. Tuto službu naleznete ve Vašem nákupním košíku, kde se také seznámíte s její cenou. V případě, že si službu "Pojištění balíčku" nepřejete, můžete ji jednoduše odstranit z nákupního košíku.
 
9.3 Poplatek a odstoupení od doplňkových služeb
Poplatek za "Dárkové balení " a "Expresní odeslání + Pojištění balíčku" je jednorázový, splatný bezprostředně po vyhotovení objednávky a nevratný. Od služeb nelze odstoupit, pokud bylo Zboží již zabaleno (k poskytnutí služby dárkového či ekologického balení přistupuje prodávající neprodleně po vytvoření objednávky, pokud si zákazník zvolí tuto službu).
 
10 Doprava a dodání Zboží
Všechny zásilky posíláme prostřednictvím soukromé dopravní společnosti Česká pošta, PPL a Zásilkovna: zásilka bude doručena nejpozději do 2 pracovních dnů od podání. O odeslání zboží budete informováni e-mailem. Je však nutné vyplnit jako doručovací adresu tu adresu, na které budete k zastižení během dne mezi 8.00-18.00. V případě, že tímto místem je Vaše zaměstnání, je nutné uvést kromě Vašeho jména i název firmy. Tato přepravní společnost doručuje naše zásilky i v sobotu, pokud to samotný přepravce přímo nezmění.
 
10.1 Způsob dopravy
• Doručení na adresu
• Doručení na odběrné místo
 
10.2 Přepravní náklady
Poštovné zahrnuje: POPLATEK ZA DOPRAVU + POPLATEK ZA DOBÍRKU. Poplatek za dobírku má samostatnou sazbu 49 Kč. Na zaplacenou objednávku přes GoPay se poplatek za dobírku nevztahuje.
 
(a) Při platbě GoPay
Doručení na adresu: při platbě přes GoPay a nákupu nad 1999 Kč je poštovné ZDARMA
(neplatí pro: PPL doporučeno,Packeta (Zásilkovna) a naše odběrná místa)
Při nákupech v částce nižší než 1999 Kč se do poštovného počítá pouze poplatek za dopravu v částce:
  • Česká pošta - Balík Do ruky 69 Kč
  • Česká pošta - Balík Do balíkovny 55 Kč
  • PPL kurýr 89 Kč 
  • PPL SMART výdejna 69 Kč
  • Packeta (Zásilkovna) - Doručení na výdejní místo Packety 59 Kč 
 
(b) Při platbě na dobírku
Doručení na adresu: při platbě dobírkou a nákupu nad 1999 Kč je doprava ZDARMA + poplatek za dobírku 49 Kč
(neplatí pro: PPL doporučeno,Packeta (Zásilkovna) a naše odběrné místa)
Při nákupech v částce nižší než 1999 Kč poštovné zahrnuje poplatek za dopravu od 55 Kč + poplatek za dobírku 49 Kč, viz podrobněji Doprava a platba.
Poplatek za odeslání a uložení balíku na odběrných místech BezvaSport, 59 Kč.
 
c) Při platbě na výdejnu
Doručení na pobočku výdejního místa, Praha, Brno nebo Plzeň. Příplatek za doručení 59 Kč. 
Brno (Václávská 237/6), Plzeň (Kardinála Berana 1053/26), Praha 2 (Lazarská 8),Praha 5 (Plzeňská 20),Praha 8 (Služská 10)
 
Poznámka:
Doporučujeme otevřít zásilku bezprostředně po převzetí a překontrolovat, zda není Zboží poškozeno i když obal Zboží poškozen není. Pokud zásilka při dodání jeví známky poškození, odmítněte ji převzít! Pokud k této nepříjemné situaci dojde, informujte nás neprodleně (nejpozději však následující pracovní den) o vzniklém stavu prostřednictvím e-mailu na info@bezvasport.cz. Situace bude vyřešena v nejkratším možném čase.

V případě nepřevzetí zboží si účtujeme cenu dopravy na základě zvoleného přepravce v objednávce:  
Česká pošta balík do ruky 69 Kč
Česká pošta - Balík Do balíkovny 55 Kč
Packeta (Zásilkovna) - Doručení na výdejní místo Packety 59 Kč 
PPL 89 Kč
PPL SMART výdejna 69 Kč
 
10.3 Balení
Pokud není dohodnuto jinak, Zboží je balené společností BEZVASPORT podle běžných konvencí, nebo když žádné konvence neexistují, potom je předmětné Zboží zabalené způsobem, který zabezpečí jeho ochranu a zachování jeho jakosti v průběhu přepravy.
 
10.4 Dostupnost
Vynakládáme maximální možné úsilí, aby jsme zabezpečili to, že všechny podrobnosti, popisy a ceny Zboží zobrazujícího se na Webové stránce budou správné a aktuální v čase, kdy byly do systému vloženy. Ačkoli vynakládáme maximální úsilí, aby byla Webová stránka pravidelně aktualizovaná, informace dostupné na Webové stránce nemusí vždy odrážet skutečnou dostupnost Zboží v momentu zadání objednávky. Cena Zboží bude stanovená ve formuláři na potvrzení objednávky.
 
10.5 Reklamace zásilek
V případě ztráty předem uhrazené zásilky při přepravě je postup následující:
1. Objednávka, ve které Zákazník zásilku pojistil (zakoupil k objednávce službu "Expresní odeslání + Pojištění balíčku") - platba bude zákazníkovi vrácena po 10 dnech od data odeslání zásilky.
2. Objednávka bez pojištění zásilky - lhůta pro vyřízení reklamace je 30 dnů od obdržení informace o ztrátě zásilky.
 
11 Ochrana osobních údajů

BEZVASPORT tímto vyhrazuje a zaručuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za soukromé a důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. 

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 
12 Rozhodné právo, orgán dozoru a řešení sporů
12.1 Rozhodné právo
(a) Tyto Podmínky a Smlouvy se řídí a vykládají v souladu se zákony Slovenské republiky, s ohledem na ochranu spotřebitele poskytovanou zahraniční legislativou.
 
12.2 Stížnosti a orgán dozoru
(a) Jakékoliv stížnosti můžete podávat prostřednictvím kontaktního formuláře nebo adresovat příslušným státním orgánům.
(b) Dodržování právních předpisů na ochranu práv spotřebitelů je na území České republiky kontrolované Českou obchodní inspekcí https://www.coi.cz/.
(c) Zdvořile Vás žádáme, abyste se vždy před kontaktováním příslušných orgánů obrátili s daným problémem na BEZVASPORT prostřednictvím následujícího emailu: info@bezvasport.cz.
 
12.3 Mimosoudní řešení sporů
(a) Jakýkoli spor mezi námi a spotřebitelem z jakékoli země Evropské unie vyplývající ze Smlouvy, který jsme nedokázali společně vyřešit, může být řešen mimosoudně prostřednictvím orgánu příslušného pro mimosoudní řešení sporů nebo prostřednictvím mimosoudního řešení sporů online.
(b) Příslušný orgán pro mimosoudní řešení sporů mezi podnikateli a spotřebiteli na území České republiky je Česká obchodní inspekce https://www.coi.cz/.
(c) Seznam orgánů příslušných k mimosoudnímu řešení sporů v rámci Evropské unie je k dispozici na této webové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/ index_en.html
(d) Jako spotřebitel ze země patřící do Evropské unie můžete využít platformu určenou k řešení sporu online, kterou spravuje Evropská komise, a to na této internetové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 
12.4 Jurisdikce
(a) V rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy týkajícími se kolizních norem mají soudy Slovenské republiky výhradní pravomoc na vyřešení jakéhokoli sporu nebo nároku, který vyplývá ze Smlouvy nebo vznikl v souvislosti se Smlouvou nebo jejím předmětem nebo uzavřením Smlouvy.
 
13 Závěrečná ustanovení
13.1 Právo duševního vlastnictví
(a) Pokud není uvedeno jinak, autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví k obsahu Webové stránky jsou našim vlastnictvím nebo vlastnictvím našich poskytovatelů licencí. Jakýkoliv přístup nebo používání Webové stránky z jakéhokoli jiného důvodu, než je vaše osobní, nekomerční použití, je zakázáno.
(b) Žádná část Webové stránky nesmí být reprodukována nebo ukládána na žádné jiné Webové stránce nebo zahrnuta do jakéhokoli veřejného nebo soukromého elektronického vyhledávacího systému nebo jiných webových stránek bez našeho předchozího písemného souhlasu.
(c) Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že materiály a obsah obsažený na Webové stránce jsou zpřístupněny pouze pro Vaše osobní nekomerční použití a že můžete (pokud je to nutné k uskutečnění nákupu zboží) za tímto účelem stahovat takový materiál a obsah výlučně na pevný disk počítače. Jakékoliv jiné použití materiálu a obsahu Webové stránky je přísně zakázáno.
(d) Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, reprodukovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, distribuovat, komerčně využívat nebo vytvářet odvozená díla takovýchto materiálů a obsahu Webové Stránky a také souhlasíte s tím, že nebudete asistovat při takovéto činnosti nebo usnadňovat takovouto činnost třetím stranám.
(e) Berete na vědomí, že nemáte oprávnění používat registrované ochranné známky, obchodní názvy, firemní loga atd. smluvních partnerů společnosti BEZVASPORT nebo samotné společnosti BEZVASPORT.
 
13.2 Dodržování právních předpisů
(a) Webová stránka může být používána pouze pro zákonné účely a zákonným způsobem. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se Webových stránek a všech transakcí prováděných na Webových stránkách nebo prostřednictvím Webových stránek.
 
13.3 Písemná komunikace
(a) Platné právní předpisy vyžadují, aby některé informace nebo zprávy, které vám zašleme, byly v písemné formě. Používáním Webové stránky akceptujete, že komunikace s námi bude převážně elektronická. Budeme vás kontaktovat e-mailem nebo vám poskytneme informace prostřednictvím oznámení na našich Webových stránkách. Pro smluvní účely souhlasíte s použitím těchto elektronických komunikačních prostředků a berete na vědomí, že všechny smlouvy, oznámení, informace a jiné zprávy, které vám poskytneme elektronicky, jsou v souladu s jakýmkoli zákonným požadavkem na písemnou formu takového oznámení. Toto ujednání neovlivňuje Vaše zákonná práva.
 
13.4 Postoupení práv a povinností
(a) Smlouva mezi námi je závazná pro Vás i pro nás a pro naše právní nástupce a postupníky.
(b) Bez předchozího písemného souhlasu nelze převést, postoupit nebo jinak disponovat se Smlouvou nebo jakýmikoli z Vašich práv nebo povinností vyplývajících z ní.
(c) Kdykoli během trvání Smlouvy můžeme kdykoliv během Smlouvy převést, postoupit, nechat plnit subdodavatelem nebo jinak disponovat se Smlouvou nebo jakýmikoli z našich práv nebo závazků vyplývajících z ní.
 
13.5 Oddělitelnost
(a) Jestliže je některé ustanovení těchto Podmínek považováno za nezákonné, neplatné nebo z jakéhokoliv důvodu nevymahatelné, nebo se takovým stane, pak toto ustanovení bude považováno za oddělitelné od těchto Podmínek a nebude mít vliv na platnost a vynutitelnost kteréhokoli z ostatních ustanovení těchto Podmínek.
 
13.6 Vzdání se práv a odpovědnost
(a) Žádné vzdání se práv z naší strany nebude interpretováno jako vzdání se práva na jakékoliv jednání nebo vzdání se práv vyplývajících z následného porušení jakéhokoli ustanovení.
(b) BEZVASPORT nenese žádnou odpovědnost za jakoukoli přímou, nepřímou, mimořádnou, náhodnou, sankční nebo jakoukoli jinou škodu nebo ušlý zisk, poškozená data nebo jiný nehmotný majetek v rozsahu povoleném příslušnými zákony. Tato výhrada se vztahuje i na případy, kdy jsme byli informováni, věděli nebo měli vědět, že takové škody mohly vzniknout. Žádné ustanovení těchto Podmínek nebude vykládáno tak, aby omezovalo nebo vylučovalo odpovědnost, která nemůže byt omezena nebo vyloučena příslušnými zákony. Ve všech případech a v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy je naše celková odpovědnost za škody a ztráty způsobené v souvislosti se Smlouvou přísně omezena výší kupní ceny zaplacené za zakoupené Zboží.
 
13.7 Celistvost Smlouvy
(a) Spoléháme na znění těchto Podmínek a jakýchkoliv dokumentů, na které výslovně odkazujeme. Ačkoliv přebíráme odpovědnost za oznámení a prohlášení našich řádně zplnomocněných zástupců, vyžadujte, aby byly všechny změny těchto Podmínek potvrzené písemně.
 
13.8 Naše právo měnit Podmínky a Webovou stránku
(a) Čas od času můžeme revidovat a měnit tyto Podmínky. Na Vás se vztahují pravidla a Podmínky platné a účinné v době, kdy si objednáte Zboží, pokud není změna těchto pravidel nebo Podmínek vyžadována zákonem nebo státním orgánem (v takovém případě se bude změna týkat objednávky podané před touto změnou) nebo pokud Vás budeme informovat o změně pravidel nebo Podmínek před odesláním přijetí Objednávky (v takovém případě máme právo předpokládat, že jste přijali změnu Podmínek, pokud nám neoznámíte nepřijetí změny Podmínek do sedmi pracovních dnů od obdržení Zboží). Pokud nesouhlasíte se změnou Podmínek, musíte přestat používat Webovou stránku. Pokud budete pokračovat v používání Webové stránky, považuje se nové znění Podmínek za Vámi akceptované.
(b) Vyhrazujeme si právo dočasně nebo trvale upravit nebo odstranit tuto Webovou stránku (nebo její část) i bez předchozího upozornění. Neneseme žádnou odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu nebo odstranění Webové stránky.