Zobrazit všechny kategorie

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bezvasport.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Vážený zákazníku,
Oznamujeme Vám převod závodu s účinností ke dni 9.11.2018 ze společnosti BEZVASPORT s.r.o., založené a existující podle českého práva, IČ: 24789470, se sídlem Praha 8 - Kobylisy, Služská 749/10, okres Praha Hl.m., PSČ 18200, Česká republika, jako prodávajícího, na společnost FC ecom, s.r.o., IČ: 51 750 155, IČ DPH SK2120774106 se sídlem Velkomoravská 2867, Trenčín 911 05, Slovenská republika, jako kupujícího.
V důsledku převodu závodu je s účinností ke dni 9.11.2018 provozovatelem tohoto e-shopu společnost FC ecom, s.r.o.


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Datum účinnosti: 9.11.2018

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti FC ecom, s.r.o., jejíž sídlo je na adrese Veľkomoravská 2867, Trenčín 911 05, Slovensko, identifikační číslo 51 750 155, IČ DPH SK2120774106 

pro prodej a nákup zboží zákazníkům na webových stránkách.


ÚVOD

Vítejte na stránkách všeobecných obchodní podmínek společnosti FC ecom, s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky si prosím pečlivě přečtěte před tím, než na webovou stránku vstoupíte nebo si objednáte z webové stránky zboží.

Pokud na webovou stránku vstoupíte a/nebo si objednáte zboží, souhlasíte s tím, že budete těmito všeobecnými obchodními podmínkami vázáni.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na zákazníky sídlící v České republice, kteří na webovou stránku vstoupí.


OBSAH

1     DEFINICE

2     REGISTRACE

3     ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ

4     NÁKUP ZBOŽÍ A VYTVOŘENÍ SMLOUVY

5     ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

6     ZÁRUKA

7     PLATEBNÍ PODMÍNKY

8     DÁRKOVÉ POUKAZY A SLEVOVÉ KÓDY

9     DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

10    OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

11    ROZHODNÉ PRÁVO, ORGÁN DOZORU A ŘEŠENÍ SPORŮ

12    ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ


1    DEFINICE

Definice pojmů používaných v těchto Všeobecných obchodních podmínkách:

„Prodejce - Bezvasport“, „my“ nebo „nás“ odkazují na společnost FC ecom s.r.o.

„Spotřebitel“ znamená osobu, která jedná za účelem, který je zcela nebo částečně mimo obchod, podnikání, řemeslo nebo povolání tohoto jednotlivce.

„Smlouva“ znamená smlouvu o prodeji zboží uzavřenou mezi zákazníkem a společností FC ecom s.r.o.

„Zákazník“ znamená uživatele webové stránky Bezvasport, bez ohledu na to, zda se jedná o Spotřebitele nebo Podnikatele.

„Zboží“ znamená zboží, které je inzerované na webových stránkách Bezvasport a je určené k prodeji.

„Osobní údaje“ znamenají údaje, které zákazník poskytl při registraci na webové stránce nebo při vytvoření objednávky.

„Podmínkami“ se rozumí tyto Všeobecné obchodní podmínky.

„Podnikatel“ osoba, která naplňuje definici podle §420-§422 díl 5, hlava II, obecná část zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník.

„Webová stránka“ znamená internetovou stránku umístěnou na adrese www.bezvasport.cz.


2    REGISTRACE

Registrace a poskytnutí Osobních informací

Registrace není povinná; je a vždy bude bezplatná.

Pokud se zaregistrujete, nebudete vyzváni k opětovnému vyplnění svých osobních údajů při příštím objednání zboží.

Tím, že se zaregistrujete jako uživatel webové stránky, zaručujete, že:

i.    Osobní údaje, které poskytnete při registraci jako uživatel, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné ve všech ohledech. V případě jejich změny je bezodkladně upravíte ve svém profilu a oznámíte nám tak změnu svých osobních údajů.

Souhlasíte s tím, že se nebudete při registraci vydávat za jakoukoliv jinou osobu nebo subjekt a že nepoužijete falešné jméno nebo jméno, k jehož použití nemáte oprávnění.


3    ZBOŽÍ A CENA ZBOŽÍ

Popis zboží

Popis hlavních vlastností zboží lze nalézt na produktových stránkách, které se nachází na webové stránce. 

Bylo vyvinuto veškeré úsilí s cílem zajistit, aby popis a specifikace zboží byly co nejpřesnější. Ačkoliv je ale reprodukce barev součástí podrobného zobrazení, mohou se barvy u skutečného zboží nepatrně lišit.

Vynakládáme veškerou přiměřenou péči, abychom zajistili, že veškeré údaje, popisy a ceny zboží, které se objeví na webové stránce, budou správné v okamžiku, kdy byly do systému příslušné informace vloženy. I když se snažíme udržovat webovou stránku co nejaktuálnější, informace, které se na této webové stránce v určitou dobu objeví, nemusí vždy odrážet dostupnost v okamžiku, kdy zadáte objednávku. Cena produktu bude uvedena v přijetí objednávky.

Nabídka zboží

Nabídkou zboží se rozumí vybrané zboží nabízené prostřednictvím katalogu na stránkách internetového obchodu, kde prodávající oznamuje zákazníkovi před uzavřením kupní smlouvy, resp. před odesláním objednávky jasným a srozumitelným způsobem hlavní vlastnosti zboží nebo charakter služby jakož i další zákonem vyžadované skutečnosti v rozsahu přiměřeném použitému prostředku komunikace.

Cena zboží

Ceny zboží uvedené na webové stránce jsou uváděny včetně DPH, se všemi případnými zákonnými poplatky a nezahrnují náklady na doručení ani případný poplatek za dobírku, které se připočítávají k celkové splatné částce. Náklady na doručení se liší podle zvoleného způsobu dopravy, dopravce a způsobu platby. Tyto ceny nezahrnují dovozní cla, daně, které mohou být účtovány místními orgány při přepravě do zemí mimo Evropskou unii.

Ceny a nabídky se mohou lišit a mohou být k dispozici pouze po omezenou dobu. Všechny ceny a nabídky jsou závislé na dostupnosti a mohou být podle uvážení společnosti FC ecom s.r.o. staženy nebo upraveny. Společnost FC ecom nemá povinnost Vám prodat zboží, které bylo označeno nesprávnou cenou.


4    NÁKUP ZBOŽÍ A VYTVOŘENÍ SMLOUVY

Obecné informace o uzavření kupní smlouvy

Smlouva mezi Vámi a společností FC ecom bude uzavřena v českém jazyce.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a spotřebitelem vzniká doručením objednávky zboží s povinností platby ze strany spotřebitele prodávajícímu. Prodávající potvrdí přijetí objednávky zprávou na elektronickou adresu spotřebitele.

Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení nebo náklady na telefonickou komunikaci) si hradí kupující sám.

Zákazník ve svém zájmu odkontroluje neporušenost zásilky a v případě nejasností nebo poškození obalu tuto skutečnost ihned řeší s dopravcem - nejčastěji prostřednictvím protokolu o poškození zásilky. Současně zákazník po převzetí balíčku kontroluje správnost zaslaného zboží a v případě nejasností obratem kontaktuje zákaznickou linku.

Dokončením objednávky se zákazník zavazuje k jejímu převzetí. Pokud tak neučiní, bude vyzván k úhradě nákladů spojených s jejím odesláním. V případě zájmu zákazníka o opakované doručení již jednou NEVYZVEDNUTÉ objednávky, bude účtován poplatek za dopravu podle zákazníkem vybrané přepravy.

Odhlášení z novinek lze provést pomocí odkazu v emailu, který není starší než 30 dnů.

Dokončením nákupu uživatel souhlasí s odběrem novinek.

Vytvoření objednávky

 1. Zvolte množství a velikost zboží, které jste si na webové stránce vybrali, a klikněte na tlačítko „Přidat do košíku“.
 2. Před potvrzením objednávky si můžete překontrolovat množství, barvu a velikost zboží nebo dokonce zboží z nákupního košíku zcela odebrat.
 3. Budete muset zadat své osobní údaje, fakturační adresu, případně adresu pro dodání (pokud se neshoduje s fakturační adresou). Pokud jste registrovaným uživatelem, musíte se přihlásit. Pokud jste nový uživatel, můžete se na webové stránce zaregistrovat.
 4. Jakmile budete mít vyplněny všechny osobní údaje, fakturační a doručovací adresu, zvolte způsob doručení a způsob platby.
 5. Než svou objednávku potvrdíte, zkontrolujte si svůj nákupní košík a ujistěte se, že všechny specifikace, jako je velikost a barva, odpovídají vašim požadavkům, a klikněte na tlačítko „Odeslat objednávku“. Pokud jste si zvolili platbu online kartou Visa či MasterCard, budete přesměrováni na webovou stránku bezpečné platby.
 6. Zadáním objednávky prostřednictvím webové stránky zaručujete, že jste právně způsobilý/á uzavírat závazné smlouvy a je vám nejméně 18 let.
 7. Potvrzenou objednávku nelze změnit, avšak můžete objednávku zrušit zasláním požadavku na naši zákaznickou podporu info@bezvasport.cz. Objednávku je možné zrušit , pokud již zboží nebylo zabaleno a odesláno.

Sloučení objednávek

Z kapacitních důvodů není možné objednávky spojovat ani slučovat do jedné. 

Archiv smluv

Smlouvy uzavřené mezi společností FC ecom a jejími zákazníky jsou uloženy v elektronickém archivu, který je přístupný pro registrované zákazníky přímo z jejich uživatelského účtu. Smlouva je archivována minimálně po dobu pěti let ode dne realizace, ne však déle než po dobu vyžadovanou příslušným zákonem.

Nákup B2B

Na našich webových stránkách je samozřejmě možný také nákup B2B. K úspěšnému dokončení B2B objednávky je nutné splnit tyto podmínky:

1.       Zákazník do poznámky u své objednávky výslovně uvede B2B objednávka.

2.      Zákazník je ze strany společnosti FC ecom kontaktován k ověření správnosti jeho uvedených údajů (emailem či telefonicky).


5    ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ZÁKAZNÍKEM, VRÁCENÍ ZBOŽÍ

Jako zákazník máte 14 dní po obdržení zboží na to, abyste změnili svůj názor a zboží se rozhodli vrátit. Můžete zrušit jakoukoli online objednávku a vrátit zboží v souladu s podmínkami uvedenými v tomto oddílu, s výjimkou zboží, které je z této možnosti vyloučeno ze zákona:

    1. Personalizované zboží nebo zboží na zakázku;
    2. Zboží, které se rychle kazí nebo má krátkou trvanlivost;
    3. Zboží, které je z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů utěsněno, pokud jste je otevřeli;
    4. Zboží, které bylo po dodávce neoddělitelně smíseno.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy

Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná plynout dnem doručení zboží, a to: 

    1. datem převzetí zboží,   
    2. datem, kdy byla převzata poslední dodávka zboží (v případě smlouvy týkající se několika druhů zboží nebo dodávky několika částí) nebo   
    3. ode dne převzetí první dodávky zboží (v případě smlouvy týkající se více druhů Zboží dodávaných v opakované dodávce

Lhůta pro odstoupení od smlouvy končí 14 dnů ode dne, kdy bylo zboží dodáno. Pokud se objednávka skládá z více položek nebo částí, které jsou doručeny v různých dnech, pak lhůta pro odstoupení od smlouvy (ve vztahu k objednávce jako celku) končí 14 dnů po dni, kdy byla doručena poslední z položek nebo částí.

Jak odstoupit od smlouvy

Odstoupit od smlouvy můžete primárně prostřednictvím online formuláře pro vrácení zboží na webové stránce, kde budete požádáni o vyplnění údajů a podrobností o příslušné objednávce. Smlouvu na zboží můžete zrušit v uživatelském účtu, zasláním e-mailu na adresu info@bezvasport.cz nebo telefonicky na telefonním čísle , +420 226 219 823 (pokud se nacházíte na území České republiky). 

Vrácení zboží

Vracené zboží by mělo být nepoškozené, čisté, hygienicky nezávadné, v původním obalu, mělo by být neopotřebované, mít originální štítky a ve stavu a hodnotě, ve které jste zboží obdrželi. Zboží musí být vráceno kompletní, tj. spolu s dodaným příslušenstvím, kompletní dokumentací a dárky, je-li to relevantní.

Zboží musíte odeslat poštou nejpozději 14 dnů po datu, kdy byla společnost FC ecom o zrušení a odstoupení informována. Pro vrácení prosím použijte jeden z těchto způsobů:

 • Adresa pro navrácení balíku: Českou poštou

  BezvaSport / FactCool
  (číslo objednávky)
  P.O. Box 2
  Depo Brno 71
  600 10

 • Adresa pro navrácení balíku: Přes službu PPL (pouze PPL)

  BezvaSport / FactCool
  (číslo objednávky)
  Tečovská 1292
  Depo 08
  Zlín - Malenovice
  763 02          
  Před návštěvou PPL nebo parcel shopu je nutné pro přijetí balíčku vyplnit online formulář zde: https://www.ppl.cz/balikprotebe/                               

Vrácení Zboží probíhá na Vaši zodpovědnost. Doporučuje se odeslat Zboží poštou a formou doporučené zásilky. Zároveň Vás upozorňujeme na to, že nesete veškeré náklady na vrácení Zboží, s výjimkou případů, kdy jsme Vám nějakou položku zaslali omylem nebo Vám bylo dodáno již poškozené zboží a tato skutečnost byla uznána při vrácení reklamačním oddělením. Pokud zboží nemůže být pro svou povahu vráceno poštou, budeme Vám účtovat poplatek za jeho převzetí.

Uvědomte si prosím, že pokud je zboží doručeno společně s jakýmikoliv dary, vy i my jsme uzavřeli smlouvu o dárcovství za podmínky, že taková darovací smlouva skončí, jakmile zákazník smlouvu podle tohoto bodu 5 zruší. Následně musíte zboží vrátit společně s dary a vším, co jste s ním získali; pokud nebude zboží takto vráceno, bude tato situace považována za bezdůvodné obohacení. Pokud položky získané bezdůvodným obohacením nelze vrátit, je společnost FC ecom oprávněna požadovat peněžní náhradu ve výši běžné ceny.

Máte zákonnou povinnost  zacházet se zbožím přiměřeně a zodpovědně, dokud je ve Vašem držení. Pokud tuto povinnost nesplníte, společnosti FC ecom může vůči vám vzniknout právo na náhradu škody. To platí pro všechno vrácené zboží.

Výměna zboží

Výměna zboží není dostupná. Nejpozději do 14 kalendářních dnů od přijetí vráceného zboží do systému Vám budou prostředky za vrácené zboží převedeny na vámi zadaný bankovní účet.

Vrácení peněz

Společnost FC ecom vám v plné výši vyplatí na bankovní účet peníze za veškeré zboží, které vrátíte podle odstavec 5, ale odečte od této částky náhradu rovnající se jakémukoli snížení hodnoty zboží v důsledku toho, že jste s ním manipuloval nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkce zboží.

Pokud vracíte veškeré zboží v objednávce, společnost FC ecom také vyplatí vaše náklady na počáteční doručení, ale pouze do výše standardního poplatku za doručení. Nemůžeme vrátit žádnou bonusovou část jakéhokoli poplatku za doručení. Pokud nevracíte všechno zboží v objednávce, společnost FC ecom vám náklady na počáteční doručení nevyplatí.

Jakmile vám bude částka vrácena, obdržíte potvrzovací e-mail s podrobnou informací o částce, která byla vrácena a zboží, které společnost FC ecom obdržela zpět. Pokud vám vznikne nárok na refundaci nebo úhradu, společnost FC ecom vám ho vyplatí stejnou platební metodou, kterou jste původně použili k provedení platby (s výjimkou v případě doručení na dobírku). FC ecom Vám vrátí peníze ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení oznámení o odstoupení od smlouvy, nebo dříve, pokud společnost obdrží zboží, za které se vrácení peněz poskytuje, nebo pokud dokážete, že nám Zboží už bylo odesláno zpět.


6    ZÁRUKA

Vady zboží

V případě, že dodané zboží bude mít zjevné materiálové nebo výrobní vady včetně poškození zboží při přepravě, pak takové vady okamžitě reklamujte u nás nebo u dopravce, který zboží doručuje. Neuplatněním reklamace však nejsou dotčeny vaše zákonné nároky. U všech vad zakoupeného zboží, které se vyskytnou v zákonné záruční době, si můžete uplatnit nárok na dodatečné plnění, a v případě splnění zákonných podmínek - další nároky na slevu z ceny nebo na odstoupení od smlouvy.

Záruční doba

Záruční doba na zboží je 24 měsíců a začíná běžet dnem doručení zboží zákazníkovi. Záruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku způsobené nesprávným používáním, nedostatečnou údržbou či úmyslným poškozením.

Jakékoliv reklamace vad je třeba uplatnit bez zbytečného odkladu. Práva z odpovědnosti za vady se můžete domáhat u soudu pouze tehdy, pokud jste vady vytkli ve lhůtě nejpozději do 24 měsíců od převzetí zboží.

Naše odpovědnost

Neneseme žádnou odpovědnost za nedodržení zvláštních pokynů na péči uvedených na Zboží nebo na obalu Zboží.

Neneseme žádnou odpovědnost za jakoukoli přímou, nepřímou, mimořádnou, náhodnou, sankční nebo jakoukoli jinou škodu nebo ušlý zisk, poškozená data nebo jiný nehmotný majetek v rozsahu povoleném příslušnými zákony. Tato výhrada se vztahuje i na případy, kdy jsme byli informováni, věděli nebo měli vědět, že takové škody mohly vzniknout. Žádné ustanovení těchto Podmínek nebude vykládáno tak, aby omezovalo nebo vylučovalo odpovědnost, která nemůže byt omezena nebo vyloučena příslušnými zákony. Ve všech případech a v rozsahu povoleném příslušnými právními předpisy je naše celková odpovědnost za škody a ztráty způsobené v souvislosti se Smlouvou přísně omezena výší kupní ceny zaplacené za zakoupené Zboží.

Vyšší moc

Neneseme žádnou odpovědnost za jakékoliv nesplnění nebo zpoždění plnění našich závazků vyplývajících ze Smlouvy, které bylo způsobeno událostmi, které jsou mimo naši přiměřenou kontrolu ( "Události vyšší moci"). Událost vyšší moci zahrnuje jakýkoliv čin, událost, nečinnost, opomenutí nebo nehodu, která je mimo naši přiměřenou kontrolu a zahrnuje zejména (bez omezení) následující skutečnosti:

- stávky, výluky nebo jiná průmyslová omezení,

- občanské nepokoje, povstání, invaze, teroristický útok nebo hrozbu teroristického útoku, válku (ať již vyhlášenou či nikoliv), hrozbu války nebo                 přípravy na válku;

- požár, výbuch, bouři, povodeň, zemětřesení, sesuvy nebo propad půdy, epidemie nebo jinou přírodní katastrofu

- nedostupnost používání železnic, lodní dopravy, letadel, automobilové dopravy nebo jiných prostředků veřejné či soukromé dopravy

- nedostupnost používání veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí; a

- akta, výnosy, právní předpisy, vyhlášky nebo omezení jakékoliv vlády

Plnění našich povinností vyplývajících z jakékoliv Smlouvy se považují za pozastavené po dobu trvání Události vyšší moci a lhůta pro plnění našich povinností se prodlužuje během trvání Události vyšší moci. Vynaložíme přiměřené úsilí k ukončení Události vyšší moci nebo k nalezení řešení, díky kterému bude možné plnit povinnosti vyplývající ze Smlouvy i přes Události vyšší moci.


7    PLATEBNÍ PODMÍNKY

Platba kartou - GoPay

Možnost platby okamžitě v procesu objednávání zadáním údajů o vaší platební kartě prostřednictvím zabezpečené platební brány GoPay, která platby zprostředkovává. Při odeslání zboží bude skutečná fakturovaná cena zaplacená z Vaší platební karty po uplatnění slev, případně poukázek, atd.

Platba na dobírku

Platba za zboží se provede v hotovosti při dodání balíku ve výši uvedené ve faktuře. V případě odstoupení od smlouvy se platba vrátí bankovním převodem. Pro tento účel potřebujeme informace o vašem bankovním účtu včetně kódu banky, který vyplňujete v online formuláři.

Upozorňujeme, že výběrem platby na dobírku souhlasíte s tím, že společnost FC ecom vám může vrátit peníze prostřednictvím převodu bankovního účtu, pokud se rozhodnete smlouvu zrušit.


9    DOPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

Všechny objednávky expedujeme prostřednictvím služby Balík do ruky České pošty, Zásilkovny nebo PPL. Zásilku platíte při převzetí (pokud jste nezaplatili předem kartou online). 

Cena dopravy a způsob doručení:

Česká pošta do 1000 Kč (platba kartou)..................................... 39 Kč 
Česká pošta do 1000 Kč (dobírka)................................................ 58 Kč

Česká pošta nad 1000 Kč (platba kartou)................................... ZDARMA
Česká pošta nad 1000 Kč (dobírka)............................................. 19 Kč

Česká pošta nad 2500 Kč (platba kartou)................................... ZDARMA
Česká pošta nad 2500 Kč (dobírka).............................................. ZDARMA

Zásilkovna 1000 Kč (platba kartou).............................................. 49 Kč 
Zásilkovna do 1000 Kč (dobírka)................................................... 68 Kč

Zásilkovna nad 1000 Kč (platba kartou)...................................... ZDARMA
Zásilkovna nad 1000 Kč (dobírka)................................................. 19 Kč

Zásilkovna nad 2500 Kč (platba kartou)..................................... ZDARMA
Zásilkovna nad 2500 Kč (dobírka)................................................ ZDARMA

PPL do 1000 Kč (platba kartou).................................................... 39 Kč
PPL do 1000 Kč (dobírka)............................................................... 58 Kč

PPL nad 1000 Kč (platba kartou).................................................. ZDARMA
PPL nad 1000 Kč (dobírka)............................................................ 19 Kč

PPL nad 2500 Kč (platba kartou)................................................. ZDARMA
PPL nad 2500 Kč (dobírka)............................................................ ZDARMA

Osobní odběr Praha (Lazarská, Smíchov, Kobylisy), Plzeň, Brno .................... 39 Kč

Osobní odběr - Pokud zákazník zvolil vyzvednutí zboží na prodejně, bude při dostupnosti zboží zákazník kontaktován a informován o možnosti zboží odebrat. Vyčkejte prosím na sms zprávu o možnosti vyzvednutí, dříve není možné zboží vyzvednout. Upozorňujeme, že i na zboží vyzvednuté na prodejně či výdejně platí možnost vrácení zboží do 14 dnů. 

Na odběrové místo jsme schopni zaslat maximálně 4 ks rozměrného zboží  (bundy, kabáty, kalhoty, boty), děkujeme za pochopení.

Poplatek se platí při převzetí jednoho či více produktů z objednávky. Při vrácení všech produktů z objednávky bude poplatek vrácen zákazníkovi.

O odeslání zboží bude zákazník informován e-mailem, zpravidla je zásilka doručena následující den po obdržení e-mailu o odeslání zásilky. Kurýr PPL zákazníka bude kontaktovat v den doručení na telefon uvedený v objednávce. Je možné se domluvit na jiném datu nebo místě převzetí. U České pošty je balíček uložen nejdéle 7 pracovních dní. 


10   OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bezvasport tímto vyhrazuje a zaručuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za soukromé a důvěrné a je s nimi zacházeno v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů.


11   ROZHODNÉ PRÁVO, ORGÁN DOZORU A ŘEŠENÍ SPORŮ

Rozhodné právo

Tyto podmínky a smlouvy se budou řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky.

Alternativní řešení sporů

Veškeré spory vyplývající ze smlouvy mezi námi a spotřebiteli v Evropské unii, které jsme nemohli společně vyřešit, mohou být vyřešeny mimosoudní cestou prostřednictvím alternativního řešení sporů nebo postupu řešení sporů online.

Příslušným orgánem pro alternativní řešení sporů mezi obchodníky a spotřebiteli je Česká obchodní inspekce: 

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

URL: www.adr.coi.cz

Seznam mimosoudních orgánů v Evropské unii naleznete na této internetové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

Jako spotřebitel v Evropské unii můžete využít platformu určenou pro online řešení sporů, kterou vede Evropská komise a která je dostupná na této internetové stránce:   http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Veškeré stížnosti lze podat vyplněním kontaktního formuláře nebo informovat dozorové orgány. Na soulad se zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele, je dohlíženo Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz).

Zdvořile Vás žádáme, abyste se před kontaktováním příslušných orgánů nejprve obrátili s daným problémem na firmu FC ecom s.r.o. a prostřednictvím kontaktní akdresy info@bezvasport.cz.

Jurisdikce

V rozsahu povoleném právními předpisy týkajícími se kolizního práva mají soudy České republiky výlučnou pravomoc rozhodovat o jakémkoli sporu nebo nároku, který vznikne na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím předmětem nebo vypracováním (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků).


12   ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Právo duševního vlastnictví

Pokud není uvedeno jinak, autorská práva a jiná práva duševního vlastnictví k obsahu webové stránky jsou našim vlastnictvím nebo vlastnictvím našich poskytovatelů licencí. Jakýkoliv přístup nebo používání webové stránky z jakéhokoli jiného důvodu, než je vaše osobní, nekomerční použití, je zakázáno.

Žádná část webových stránek nesmí být reprodukována nebo uložena na žádné jiné webové stránce nebo obsažena v jakémkoli veřejném nebo soukromém elektronickém vyhledávacím systému nebo webové stránce bez předchozího písemného souhlasu.

Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že materiály a obsah této webové stránky jsou k dispozici pouze pro vaše osobní nekomerční použití a že si za tímto účelem můžete (pokud je to nutné k nákupu zboží) stáhnout tento materiál a obsah na jediný počítačový pevný disk. Jakékoli jiné použití materiálu a obsahu webové stránky je přísně zakázáno.

Souhlasíte s tím, že nebudete (a souhlasíte s tím, že nepomůžete a neusnadníte jakékoli třetí straně) kopírovat, reprodukovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, distribuovat, komerčně využívat nebo vytvářet odvozená díla tohoto materiálu a obsahu.

Souhlasíte s tím, že nebudete kopírovat, reprodukovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, distribuovat, komerčně využívat nebo vytvářet odvozená díla takovýchto materiálů a obsahu Webové Stránky a také souhlasíte s tím, že nebudete asistovat při takovéto činnosti nebo usnadňovat takovouto činnost třetím stranám

Dodržování právních předpisů

Webová stránka může být používána pouze pro zákonné účely a zákonným způsobem. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se webových stránek a všech transakcí prováděných na webových stránkách nebo prostřednictvím webových stránek

Písemná komunikace

Platné právní předpisy vyžadují, aby některé informace nebo zprávy, které vám zašleme, byly v písemné formě. Při používání Webových stránek akceptujete, že komunikace s námi bude převážně elektronická. Budeme vás kontaktovat e-mailem nebo vám poskytneme informace prostřednictvím oznámení na našich Webových stránkách. Pro smluvní účely souhlasíte s použitím těchto elektronických komunikačních prostředků a berete na vědomí, že všechny smlouvy, oznámení, informace a jiné zprávy, které vám poskytneme elektronicky, jsou v souladu s jakýmkoli zákonným požadavkem na písemnou formu takového oznámení. Toto ujednání neovlivňuje Vaše zákonná práva

Postoupení práv a povinností

Smlouva mezi vámi a námi je závazná pro vás i pro nás a pro naše právní nástupce a postupníky.

Bez předchozího písemného souhlasu nelze převést, postoupit nebo jinak disponovat se Smlouvou nebo jakýmikoli z Vašich práv nebo povinností vyplývajících z ní.

Můžeme převádět, postupovat, pověřovat, zadávat nebo jinak disponovat smlouvou nebo jakýmikoli právy nebo závazky z ní vyplývajícími, kdykoli během doby platnosti smlouvy.

Oddělitelnost

Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek považováno za protiprávní, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude toto ustanovení považováno za oddělitelné od těchto podmínek a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost kteréhokoli ze zbývajících ustanovení těchto podmínek.

Vzdání se práv

Žádné zřeknutí se nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoli řízení nebo práva z následného porušení jakéhokoli ustanovení.

Úplnost smlouvy

Spoléháme na znění těchto Obchodních podmínek a jakýchkoliv dokumentů, na které výslovně odkazujeme. Ačkoliv přebíráme odpovědnost za oznámení a prohlášení našich řádně zplnomocněných zástupců, vyžadujte, aby byly všechny změny těchto Podmínek potvrzené písemně.

Naše právo na změnu těchto podmínek a webových stránek

Máme právo tyto podmínky příležitostně revidovat a měnit. Budete se řídit zásadami a podmínkami platnými v okamžiku, kdy si od nás objednáte zboží, pokud nebude vyžadována změna těchto zásad nebo těchto podmínek ze zákona nebo vládním orgánem (v takovém případě se bude vztahovat na objednávky vámi zadané už dříve) nebo pokud vás budeme informovat o změně těchto zásad nebo těchto podmínek dříve, než vám zašleme potvrzení o přijetí objednávky (v takovém případě máme právo předpokládat, že jste přijali změnu smluvních podmínek, pokud nás neuvědomíte o opaku do sedmi pracovních dnů od obdržení zboží). Pokud s takovými změněnými podmínkami nesouhlasíte, musíte webové stránky přestat používat. Pokud budete v používání webových stránek pokračovat, budeme mít za to, že jste pozměněné podmínky přijali.

Vyhrazujeme si právo dočasně nebo trvale upravit nebo odstranit tuto webovou stránku (nebo její část) i bez předchozího upozornění. Neneseme žádnou odpovědnost vůči Vám ani žádné třetí straně za jakoukoli změnu nebo odstranění webových stránek.