Zobrazit všechny kategorie

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bezvasport.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Vážený zákazníku,
Oznamujeme Vám převod závodu s účinností ke dni 9.11.2018 ze společnosti BEZVASPORT s.r.o., založené a existující podle českého práva, IČ: 24789470, se sídlem Praha 8 - Kobylisy, Služská 749/10, okres Praha Hl.m., PSČ 18200, Česká republika, jako prodávajícího, na společnost FC ecom, s.r.o., IČ: 51 750 155, se sídlem Velkomoravská 2867, Trenčín 911 05, Slovenská republika, jako kupujícího.
V důsledku převodu závodu je s účinností ke dni 9.11.2018 provozovatelem tohoto e-shopu společnost FC ecom, s.r.o.
Obchodní podmínky a Zásady ochrany osobních údajů


VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

Datum účinnosti: 3.10.2018

Toto jsou všeobecné obchodní podmínky společnosti FC ecom, s.r.o., jejíž sídlo je na adrese Veľkomoravská 2867, Trenčín 911 05, Slovensko, identifikační číslo 51 750 155, pro prodej a nákup zboží zákazníkům na webových stránkách.


ÚVOD

Vítejte na stránkách všeobecných obchodní podmínek společnosti FC ecom, s.r.o.

Tyto všeobecné obchodní podmínky si prosím pečlivě přečtěte před tím, než na webovou stránku vstoupíte nebo si objednáte z webové stránky zboží.

Pokud na webovou stránku vstoupíte a/nebo si objednáte zboží, souhlasíte s tím, že budete těmito všeobecnými obchodními podmínkami vázáni.

Tyto všeobecné obchodní podmínky se vztahují na zákazníky sídlící v České republice, kteří na webovou stránku vstoupí.


OBSAH

1     DEFINICE

2     POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY

3     ZBOŽÍ A CENY

4     NÁKUP ZBOŽÍ A VYTVOŘENÍ SMLOUVY

5     ZRUŠENÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM (VRATKY A VÝMĚNY)

6     VADNÉ ZBOŽÍ

7     OCHRANA A DŮVĚRNOST DAT

8     NAŠE ODPOVĚDNOST

9     UDÁLOSTI MIMO NAŠI KONTROLU

10    ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

11    VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

12    CENY DOPRAVY


1  DEFINICE

 1.1    Následující slova mají níže uvedený význam:

„Bezvasport“, „my“ nebo „nás“   odkazují na společnost FC ecom s.r.o., na adrese Veľkomoravská 2867, Trenčín 911 05, Slovenská republika, identifikační číslo 51 750 155.

„Spotřebitel“    znamená osobu, která jedná za účelem, který je zcela nebo částečně mimo obchod, podnikání, řemeslo nebo povolání tohoto jednotlivce.

„Smlouva“      znamená smlouvu o prodeji zboží uzavřenou mezi zákazníkem a společností FC ecom s.r.o.

„Zákazník“     znamená uživatele webové stránky, a to jak spotřebitele, tak obchodníka.

„Zboží“         znamená zboží vystavené k prodeji na webové stránce.

„Osobní údaje“     znamenají údaje, které zákazník poskytl při registraci na webové stránce nebo při zadání objednávky na webové stránce.

„Podmínkami“      se rozumí tyto všeobecné obchodní podmínky.

„Obchodník“       znamená osobu jednající za účelem obchodování, podnikání, řemesla nebo povolání této osoby, ať již jedná osobně nebo prostřednictvím jiné osoby jednající za obchodníka nebo jeho jménem.

„Webová stránka“     znamená internetovou stránku umístěnou na adrese www.bezvasport.cz.


2  POUŽITÍ WEBOVÉ STRÁNKY

 2.1    Přístup

 (a)      Přístup k této webové stránce získáváte v souladu s těmito podmínkami a veškeré zadané objednávky musí být zadány v přísném souladu s těmito podmínkami.

 2.2    Registrace a poskytnutí osobních informací

 (a)      Registrace není povinná; pokud se ale zaregistrujete, nebudete vyzváni k opětovnému vyplnění svých osobních údajů při příštím objednání zboží.

 (b)     Tím, že se zaregistrujete jako uživatel webové stránky, zaručujete, že:

i.    Osobní údaje, které poskytnete při registraci jako uživatel, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné ve všech ohledech; a

ii.    Okamžitě nám oznámíte změnu svých osobních údajů tak, že se přihlásíte do svého uživatelského účtu a provedete změny.

  (c)      Souhlasíte s tím, že se nebudete vydávat za jiné osoby nebo subjekty a že nepoužijete falešné jméno nebo jméno, k jehož použití nemáte oprávnění.


3  ZBOŽÍ A CENY         

 3.1        Popis zboží

 (a)      Popis hlavních vlastností zboží lze nalézt na produktových stránkách webové stránky.

 (b)     Bylo vyvinuto veškeré úsilí s cílem zajistit, aby popis a specifikace zboží byly správné. Ačkoliv je ale reprodukce barev součástí podrobného zobrazení, mohou se barvy u skutečného zboží nepatrně lišit.

3.2        Dostupnost

 (a)      Vynakládáme veškerou přiměřenou péči, abychom zajistili, že veškeré údaje, popisy a ceny zboží, které se objeví na webové stránce, budou správné v okamžiku, kdy byly do systému příslušné informace vloženy. I když se snažíme udržovat webovou stránku co nejaktuálnější, informace, které se na této webové stránce v určitou dobu objeví, nemusí vždy odrážet dostupnost v okamžiku, kdy zadáte objednávku. Cena produktu bude uvedena v přijetí objednávky.

3.3        Cena zboží

 (a)      Ceny zboží uvedené na webové stránce jsou uváděny včetně DPH, se všemi případnými zákonnými poplatky a nezahrnují náklady na doručení, které se připočítávají k celkové splatné částce. Náklady na doručení se liší podle zvoleného způsobu dopravy, dopravce a způsobu platby. Tyto ceny nezahrnují dovozní cla, daně, které mohou být účtovány místními orgány při přepravě do zemí mimo Evropskou unii.

 (b)     Ceny a nabídky se mohou lišit a mohou být k dispozici pouze po omezenou dobu. Všechny ceny a nabídky jsou závislé na dostupnosti a mohou být podle uvážení společnosti FC ecom s.r.o. staženy nebo upraveny.

 (c)      Webová stránka obsahuje velké množství zboží a je možné, že navzdory maximálnímu úsilí může být zboží uvedené na webové stránce nesprávně oceněno. Pokud společnost FC ecom s.r.o. zjistí chybu v ceně zboží, které jste si objednali, společnost FC ecom s.r.o. vás co o tom nejdříve informuje a poskytne vám možnost znovu potvrdit objednávku za správnou cenu nebo ji zrušit.

 (d)     Společnost FC ecom nemá povinnost vám prodat nesprávně oceněné zboží.

3.4        Záruky

 (a)      FC Ecom zaručuje zákazníkovi, že v okamžiku, kdy zboží odběratel obdrží:

 i.          Zboží má vlastnosti sjednané smluvními stranami nebo (pokud nedojde k dohodě) vlastnosti popsané společností FC ecom s.r.o. na                     webové stránce nebo výrobcem zboží nebo předpokládané odběratelem s ohledem na povahu zboží a příslušnou inzerci.

ii.          Zboží lze použít k účelům uvedeným společností FC ecom  s.r.o. nebo k účelům, pro které se produkt daného druhu obvykle používá.

iii.          Zboží je poskytnuto v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti.

iv.          Zboží splňuje požadavky stanovené zákonem.

 (b)     Společnost FC ecom dodá zakoupené zboží odběrateli v dohodnuté výši, kvalitě a vzhledu.

3.5        Balení

 (a)      Není-li dohodnuto jinak, je zboží zabaleno společností FC ecom obvyklým způsobem; pokud neexistuje žádná úmluva, je předmětné zboží zabaleno tak, aby byla zajištěna jeho ochrana a konzervace.

3.6        Přezkoumání zboží

 (a)      Odběratel zboží, jeho vlastnosti a množství přezkoumá co nejdříve poté, co ho převezme.


4  NÁKUP ZBOŽÍ A VYTVOŘENÍ SMLOUVY

 4.1         Obecné informace

  (a)     Smlouva mezi vámi a společností FC ecom bude uzavřena v českém jazyce.

  (b)     Náklady na komunikaci na dálku nepodléhají žádnému dodatečnému poplatku (společnost FC ecom neúčtuje žádné dodatečné poplatky k částce účtované vaším poskytovatelem internetových/telefonních služeb).

  (c)     Pro objednávky zrealizované prostřednictvím Bezvasport online shopu nebude podnikatelským subjektům vystavená faktura obsahující identifikační číslo organizace (IČO), která je předpokladem pro daňový uznatelný náklad.

  (d)    Odhlášení z novinek lze provést pomocí odkazu v emailu, který není starší než 30 dnů.

  (e)    Dokončením nákupu uživatel souhlasí s odběrem novinek.

 4.2        Zadání objednávky

  (a)      Zvolte množství a velikost zboží, které jste si na webové stránce vybrali, a klikněte na tlačítko „Přidat do košíku“.

  (b)     Před potvrzením objednávky si můžete překontrolovat množství, barvu a velikost zboží nebo dokonce zboží z nákupního košíku zcela odebrat.

  (c)      Budete muset zadat své osobní údaje, fakturační adresu, případně adresu pro dodání (pokud se neshoduje s fakturační adresou). Pokud jste registrovaným uživatelem, musíte se přihlásit. Pokud jste nový uživatel, můžete se na webové stránce zaregistrovat.

  (d)     Jakmile budete mít vyplněny všechny osobní údaje, fakturační a doručovací adresu, zvolte způsob doručení a způsob platby.

  (e)      Než svou objednávku potvrdíte, zkontrolujte si svůj nákupní košík a ujistěte se, že všechny specifikace, jako je velikost a barva, odpovídají vašim požadavkům, a klikněte na tlačítko „Odeslat objednávku“. Pokud jste si zvolili platbu online kartou Visa či MasterCard, budete přesměrováni na webovou stránku bezpečné platby.

  (f)      Zadáním objednávky prostřednictvím webové stránky zaručujete, že jste právně způsobilý/á uzavírat závazné smlouvy a je vám nejméně 18 let.

  (g)     Potvrzenou objednávku nelze změnit, avšak můžete objednávku zrušit skrze naši zákaznickou podporu, pokud již zboží nebylo zabaleno a odesláno.

  (h)     Na našich webových stránkách je samozřejmě možný také nákup B2B. K úspěšnému dokončení B2B objednávky je nutné splnit tyto podmínky:

i.       Zákazník do poznámky u své objednávky výslovně uvede B2B objednávka.

ii.      Zákazník je ze strany společnosti FC ecom kontaktován k ověření správnosti jeho uvedených údajů (emailem či telefonicky).

 4.3        Platba

  (a)      Pokud si nezvolíte platbu formou dobírky, je nutné, abyste zaplatili kupní cenu zboží před přijetím vaší nabídky.

  (b)     Platby předem:

 i.          Kreditní / Debetní karta 

 ii.          PayPal

  (c)      Platby při dodání zboží:

 i.  Dobírka – k dispozici v některých místech. Upozorňujeme, že výběrem platby na dobírku souhlasíte s tím, že společnost FC ecom vám může vrátit peníze prostřednictvím převodu bankovního účtu, pokud se rozhodnete smlouvu zrušit.

  (d)     Náklady na platby jsou uvedeny (zde).

  (e)      Vyvinuli jsme veškeré úsilí s cílem zajistit, aby byl online nákup na této webové stránce bezpečný. Společnost FC ecom nemůže nést odpovědnost za podvodné použití ztracené kreditní karty na našich webových stránkách, ale pomůže vašemu poskytovateli platební karty, pokud je to      nutné, jakmile jí odcizení nahlásíte.

 4.4        Náklady na doručení

  (a)      Náklady na doručení se připočítávají k zobrazené ceně a liší se v závislosti na doručovací službě, kterou si zákazník zvolí, zemi určení dodávky a množství/hmotnosti objednaného zboží. Společnost FC ecom zboží nedoručuje, využívá k tomu nezávislé kurýry. Doručovací služby poskytované třetí stranou podléhají vlastním obchodním podmínkám této strany.

  (b)     Možnosti doručení a související náklady jsou uvedeny (doprava a platba).

  (c)      Je-li objednávka obzvláště těžká, může být předmětem dodatečných poplatků za doručení. V případě, že nějaká objednávka podléhá dodatečným poplatkům za doručení, budete o dodatečných nákladech informován e-mailem před odesláním zboží z našeho skladu. Pokud s dodatečnými náklady na doručení nesouhlasíte, máte možnost objednávku zrušit.

 4.5        Vytvoření smlouvy o prodeji zboží

  (a)      Po zadání objednávky obdržíte automatické potvrzení o doručení objednávky. To neznamená, že objednávka byla přijata. Vaše objednávka představuje nabídku společnosti FC ecom k nákupu zboží.

  (b)     Všechny objednávky podléhají souhlasu společnosti FC ecom, která vám přijetí potvrdí zasláním e-mailové zprávy potvrzující vaši objednávku („Přijetí objednávky“). Smlouva bude vytvořena teprve po odeslání přijetí objednávky. Smlouva se vztahuje pouze na zboží uvedené v přijetí objednávky. Společnost FC ecom nebude povinna dodat žádné zboží, které mohlo být součástí objednávky, dokud nebude přijetí objednávky těchto produktů potvrzeno v samostatném e-mailu.

  (c)      Informováni budete také o nepřijetí vaší objednávky. Nepřijetí vaší objednávky může být důsledkem jedné z následujících situací:

  i.          Zboží, které jste si objednali, není na skladě.

  ii.          Zboží, které jste si objednali, nebylo doručeno naším subdodavatelem nebo doručené zboží bylo poškozeno.

 iii.          Neobdrželi jsme potvrzení vaší platby.

 iv.          Chyby v určení cen nebo popisu zboží.

 v.          Nesplňujete kritéria způsobilosti k objednávce stanovená v těchto podmínkách.

 4.6        Sloučení objednávek.

  (a)      Společnost FC ecom neslučuje z kapacitních důvodů více objednávek a nespojuje více objednávek do jedné dodávky.

 4.7        Archiv smluv

  (a)      Smlouvy uzavřené mezi společností FC ecom a jejími zákazníky jsou uloženy v elektronickém archivu, který je přístupný registrovaným odběratelům FC ecom s.r.o. přímo z jejich uživatelského účtu. Smlouva je archivována minimálně (pět let) od dne uzavření, avšak nejdéle po dobu stanovenou příslušným zákonem.


5  ZRUŠENÍ SMLOUVY SPOTŘEBITELEM (VRATKY A VÝMĚNY)

 5.1        Jako spotřebitel máte 14 dní po obdržení zboží na to, abyste změnili svůj názor. Můžete zrušit jakoukoli online objednávku zboží v souladu s podmínkami uvedenými v tomto oddílu, s výjimkou zboží, které je z této možnosti vyloučeno ze zákona:

                                          i.          Personalizované zboží nebo zboží na zakázku;

                                         ii.          Zboží, které se rychle kazí nebo má krátkou trvanlivost;

                                         iii.          Zboží, které je z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů utěsněno, pokud jste je otevřeli;

                                         iv.          Zboží, které bylo po dodávce neoddělitelně smíseno.

 5.2        Lhůta pro zrušení

(a)      Lhůta uvedená v ustanovení bodu 5.1 začíná dnem uzavření smlouvy a: 

                                          i.          datem převzetí zboží,   

                                          ii.          datem, kdy byla převzata poslední dodávka zboží (v případě smlouvy týkající se několika druhů zboží nebo dodávky                                                            několika částí) nebo   

                                         iii.          datem převzetí první dodávky zboží (v případě smlouvy o pravidelné opakované dodávce zboží).

(b)     Období pro zrušení končí 14 dnů po dni, kdy bylo zboží dodáno. Pokud se objednávka skládá z více položek nebo částí, které jsou doručeny v různých dnech, pak lhůta pro zrušení (ve vztahu k objednávce jako celku) končí 14 dnů po dni, kdy byla doručena poslední z položek nebo částí.

 5.3        Jak zrušit smlouvu

(a)      Smlouvu můžete zrušit a vrátit zboží nejlépe prostřednictvím formuláře pro vrácení zboží na webové stránce, kde budete požádáni o vyplnění údajů a podrobností o příslušné objednávce. Smlouvu na zboží můžete zrušit v uživatelském účtu, zasláním e-mailu na adresu info@bezvasport.cz nebo telefonicky na telefonním čísle , +420 226 219 823 (pokud se nacházíte na území České republiky). 

(b)     Potřebujeme, abyste nám zaslali jasné prohlášení, že chcete objednávku zrušit, které zahrnuje vaše jméno, adresu, podrobnosti o objednávce a některé kontaktní informace, například telefonní číslo nebo e-mailovou adresu. Uveďte prosím jasně důvod vrácení zboží a bankovní spojení, na které požadujete vyplacení finanční částky.

 5.4        Vrácení zboží

(a)      Vracené zboží by mělo být nepoškozené, čisté, v původním obalu, mělo by být neopotřebované, mít originální štítky a ve stavu a hodnotě, ve které jste zboží obdrželi. Zboží musí být vráceno kompletní, tj. spolu s dodaným příslušenstvím, kompletní dokumentací a dárky, je-li to relevantní.

(b)     Zboží musíte odeslat poštou nejpozději 14 dnů po datu, kdy byla společnost FC ecom o zrušení a/nebo výměně informována. Pro vrácení prosím použijte jeden z těchto způsobů:

 • Adresa pro navrácení balíku: Českou poštou

  BezvaSport / FactCool
  (číslo objednávky)
  P.O. Box 2
  Brno 71
  600 10

 • Adresa pro navrácení balíku: Přes službu PPL (pouze PPL)

  BezvaSport / FactCool
  (číslo objednávky)
  Tečovská 1292
  Depo 08
  Zlín - Malenovice
  763 02                                             

(c)      Veškeré vratky jsou na vaše vlastní riziko. Doporučuje odeslat zboží doporučenou poštou, abyste byli chráněni. Musíte uhradit veškeré náklady na vrácení zásilky, s výjimkou případů, kdy jsme vám nějakou položku odeslali omylem. Pokud zboží nemůže být vzhledem ke své povaze vráceno poštou, budeme vám účtovat poplatek za svoz.

(d)     Uvědomte si prosím, že pokud je zboží doručeno společně s jakýmikoliv dary, vy i my jsme uzavřeli smlouvu o dárcovství za podmínky, že taková darovací smlouva skončí, jakmile zákazník smlouvu podle tohoto bodu 5 zruší. Následně musíte zboží vrátit společně s dary a vším, co jste s ním získali; pokud nebude zboží takto vráceno, bude tato situace považována za neoprávněné obohacení. Pokud položky získané neoprávněným obohacením nelze vrátit, je společnost FACTCOOL oprávněna požadovat peněžní náhradu ve výši běžné ceny.

(e)      Máte zákonnou povinnost přiměřeně pečovat o zboží, které máte v držení. Pokud tuto povinnost nesplníte, společnosti FACTCOOL může vůči vám vzniknout právo na náhradu škody. To platí pro všechno vrácené zboží.

 5.5        Vrácení platby

(a)      Společnost FC ecom vám v plné výši vyplatí peníze za veškeré zboží, které vrátíte podle tohoto bodu 5, ale odečte od této částky náhradu rovnající se jakémukoli snížení hodnoty zboží v důsledku toho, že jste s ním manipuloval nad rámec toho, co je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkce zboží.

(b)     Pokud vracíte veškeré zboží v objednávce, společnost FC ecom také vyplatí vaše náklady na počáteční doručení, ale pouze do výše standardního poplatku za doručení. Nemůžeme vrátit žádnou bonusovou část jakéhokoli poplatku za doručení. Pokud nevracíte všechno zboží v objednávce, společnost FC ecom vám náklady na počáteční doručení nevyplatí.

(c)      Jakmile vám bude částka vrácena, obdržíte potvrzovací e-mail s podrobnou informací o částce, která byla vrácena a zboží, které společnost FC ecom obdržela zpět. Pokud vám vznikne nárok na refundaci nebo úhradu, společnost FC ecom vám ho vyplatí stejnou platební metodou, kterou jste původně použili k provedení platby (s výjimkou v případě doručení na dobírku). FC ecom vám vrátí částku 14 dní po dni, kdy jste obdrželi oznámení o zrušení, avšak nikoli dříve, než FC ecom s.r.o. obdrží zboží, které vracíte, nebo než prokážete, že zboží bylo odesláno zpět do společnosti FC ecom.


6  VADNÉ ZBOŽÍ

 6.1        Opravné prostředky

(a)      V nepravděpodobném případě, že obdržíte vadné zboží, máte nárok na jeden z opravných prostředků popsaných v této části. Nebudete mít nicméně právo vyplývající z vadného zboží, pokud jste před převzetím zboží věděli, že zboží je vadné nebo jestliže jste jeho vadu sami způsobili. Navíc se ustanovení v této části nevztahují:

                                          i.          na vadu zboží, které bylo prodáno za nižší cenu, jež byla stanovena právě z důvodu této vady,

                                         ii.          na opotřebení zboží způsobené jeho běžným používáním,

                                         iii.          na vadu použitého zboží odpovídající rozsahu užívání zboží nebo jeho opotřebení při převzetí zboží nebo

                                         iv.          pokud vyplyne z povahy zboží.

(b)     Uplatnit své právo vyplývající z vadného zboží můžete do 24 měsíců od převzetí zboží. V případě vzniku vady do šesti měsíců od převzetí zboží se předpokládá, že zboží bylo vadné již při převzetí.

(c)      Můžete si zvolit buď:

                                          i.          náhradu zboží nebo výměnu součásti zboží, pokud se vada týká pouze části zboží; nebo

                                         ii.          opravu, zejména v případech, kdy lze vady zboží odstranit bez zbytečného odkladu; nebo

                                         iii.          požadovat snížení ceny.

Nemáte právo na náhradu, pokud je náhrada nepřiměřená vzhledem k povaze vady.

(d)     Pokud náhrada podle bodu c) písm. i. není možná, máte právo:

                                          i.          požadovat snížení ceny;

                                         ii.          zrušit smlouvu a požádat o vrácení peněz.

(e)      Pokud zboží nemůžete řádně používat z důvodu opakovaného výskytu vady po opravě nebo kvůli většímu počtu vad, můžete zvolit buď:

                                          i.          náhradu zboží nebo výměnu součásti zboží, pokud se vada týká pouze části zboží; nebo

                                         ii.          zrušit smlouvu a požádat o vrácení peněz.

(f)      Nárok na přiměřené snížení ceny máte, pokud společnost FC ecom nemůže dodat nové zboží bez vad, nahradit součást zboží nebo zboží opravit a také v případě, že vám společnost FC ecom v přiměřené lhůtě neposkytne možnost využít opravného prostředku nebo kde by vám opravný prostředek způsobil velké potíže.

(g)     Pokud máte nárok na snížení ceny, částka snížení ceny bude určena společností FC ecom podle toho, co je za daných okolností přiměřené.

 6.2        Vrácení zboží

(a)      Pokud si myslíte, že jste obdrželi vadné zboží, vrátíte zboží zpět společnosti FC ecom včetně uvedení následujících podrobností:

• Číslo objednávky

• Kód produktu/název produktu

• Podrobnosti o vadě

• Preferované řešení: snížení ceny nebo oprava nebo výměna.

(b)     Společnost FC ecom doporučuje odeslat zboží zpět prostřednictvím České pošty nebo PPL na adresy uvedené v bodě 5.4 (b). 

(c)      Společnost FC ecom přezkoumá vrácené zboží a v přiměřené lhůtě vás informuje o výsledku a případně o vrácení nebo opravě nebo výměně prostřednictvím e-mailu.

(d)     Společnost FC ecom Vám co nejdříve vyplatí jakoukoli splatnou náhradu nejpozději do čtrnácti (14) dní ode dne, kdy jste obdrželi e-mail s tím, že máte nárok na vyplacení peněz za vadné zboží. Náhrada bude vyplacena stejným způsobem platby, který jste původně použili k provedení platby vy (pokud jste se výslovně nedohodli jinak).

 6.3        Společnost FC ecom ponese přiměřené poštovné náklady na vrácení zboží až do ceny za standardní poplatek za doručení. Společnost FC ecom vám nevyplatí žádnou bonusovou část dodávky.


7   OCHRANA A DŮVĚRNOST DAT

 7.1        Společnost FC ecom tímto prohlašuje a zaručuje, že všechny osobní údaje jsou považovány za soukromé a důvěrné a jako takové jsou zpracovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů.


8   NAŠE ODPOVĚDNOST

 8.1        Neneseme odpovědnost za nedodržení zvláštních pokynů pro péči uvedených na zboží nebo na obalu zboží.

 8.2        Vyvineme veškerou přiměřenou péči, která je v našich silách, abychom uchovali podrobnosti vaší objednávky a platby v tajnosti, avšak v případě, že nám nebude prokázána nedbalost, nemůžeme být zodpovědní za jakoukoli ztrátu nebo škodu, kterou byste mohli utrpět, pokud třetí strana získá neoprávněný přístup k jakýmkoli údajům, které poskytnete při přístupu nebo objednávání z naší webové stránky.

 8.3        Neneseme odpovědnost za žádné přímé, nepřímé, zvláštní, náhodné, příkladné, sankční nebo následné škody nebo ztráty na zisku, údajích nebo jiném nehmotném majetku v rozsahu povoleném příslušnými zákony. Toto vyloučení platí také v případech, kdy jsme byli informováni, věděli jsme, nebo jsme měli vědět, že taková škoda mohla vzniknout. Nic v těchto podmínkách nesmí omezovat nebo vylučovat odpovědnost, která nemůže být omezena nebo vyloučena příslušnými zákony. Ve všech případech a v rozsahu povoleném příslušnými zákony je naše celková odpovědnost za škody a ztráty způsobené v souvislosti se smlouvou striktně omezena na kupní cenu zboží, které jste zakoupili.


9   UDÁLOSTI MIMO NAŠI KONTROLU

 9.1        Nezodpovíme ani neneseme odpovědnost za jakékoliv selhání nebo zpoždění při plnění některé z našich závazků vyplývajících ze smlouvy, které jsou způsobeny událostmi mimo naši přiměřenou kontrolu („událost vyšší moci“).

 9.2        Událostí vyšší moci se rozumí jakýkoli čin, událost, nehoda, opomenutí nebo příhoda mimo naši přiměřenou kontrolu a zahrnuje zejména (mimo jiné) následující:

                                          i.          stávky, uzávěrky nebo jiné průmyslové akce;

                                        ii.          civilní nepokoje, sociální bouře, vzpoury, invaze, teroristický útok nebo hrozby teroristického útoku, války (vyhlášené či                                                             nikoliv) nebo hrozby nebo přípravy na válku;

                                       iii.          požár, výbuch, bouře, povodeň, zemětřesení, půdní pokles, epidemie nebo jiná přírodní katastrofa;

                                       iv.          nemožnost využívat železnice, lodní dopravu, letadla, automobilovou dopravu nebo jiné prostředky veřejné či                                                         soukromé dopravy;

                                         v.          nemožnost využívání veřejných nebo soukromých telekomunikačních sítí; a

                                       vi.          zákony, nařízení nebo omezení jakékoli vlády.

 9.3        Naše plnění v rámci jakékoliv smlouvy se považuje za pozastavené na dobu, po kterou trvá událost vyšší moci a o dobu trvání této události bude prodloužena doba plnění. Vynaložíme přiměřené úsilí, abychom událost vyšší moci překonali nebo našli řešení, díky němuž mohou být naše závazky vyplývající ze smlouvy plněny i navzdory události vyšší moci.


10    ROZHODNÉ PRÁVO A ŘEŠENÍ SPORŮ

10.1        Rozhodné právo

(a)      Tyto podmínky a smlouvy se budou řídit a vykládat v souladu se zákony České republiky.

10.2        Alternativní řešení sporů

(a)      Veškeré spory vyplývající ze smlouvy mezi námi a spotřebiteli v Evropské unii, které jsme nemohli společně vyřešit, mohou být vyřešeny mimosoudní cestou prostřednictvím alternativního řešení sporů nebo postupu řešení sporů online.

(b)     Příslušným orgánem pro alternativní řešení sporů mezi obchodníky a spotřebiteli je Česká obchodní inspekce: 

Česká obchodní inspekce Ústřední inspektorát - oddělení ADR

Štěpánská 15

120 00 Praha 2

E-mail: adr@coi.cz

URL: www.adr.coi.cz

(c)      Seznam mimosoudních orgánů v Evropské unii naleznete na této internetové stránce: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm

(d)     Jako spotřebitel v Evropské unii můžete využít platformu určenou pro online řešení sporů, kterou vede Evropská komise a která je dostupná na této internetové stránce:   http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

(e)      Veškeré stížnosti lze podat vyplněním kontaktního formuláře nebo informovat dozorové orgány. Na soulad se zákonem č. 634/1992 Sb., O ochraně spotřebitele je dohlíženo Českou obchodní inspekcí (www.coi.cz).

(f)      Žádáme vás, abyste se před kontaktováním příslušných orgánů nejprve obrátili na firmu FC ecom s.r.o. a vyřešili situaci na adrese info@bezvasport.cz.

10.3        Jurisdikce

(a)      V rozsahu povoleném právními předpisy týkajícími se kolizního práva mají soudy České republiky výlučnou pravomoc rozhodovat o jakémkoli sporu nebo nároku, který vznikne na základě nebo v souvislosti s touto smlouvou nebo jejím předmětem nebo vypracováním (včetně mimosmluvních sporů nebo nároků).


11   VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

11.1        Duševní vlastnictví a právo na užívání

(a)      Pokud není uvedeno jinak, autorská práva a jiná práva k duševnímu vlastnictví v obsahu na webových stránkách jsou naším vlastnictvím nebo vlastnictvím našich poskytovatelů licencí. Jakýkoliv přístup nebo používání našich webových stránek z jakéhokoli jiného důvodu, než je vaše osobní, nekomerční použití, je zakázáno.

(b)     Žádná část webových stránek nesmí být reprodukována nebo uložena na žádné jiné webové stránce nebo obsažena v jakémkoli veřejném nebo soukromém elektronickém vyhledávacím systému nebo webové stránce bez předchozího písemného svolení.

(c)      Berete na vědomí a souhlasíte s tím, že materiály a obsah této webové stránky jsou k dispozici pouze pro vaše osobní nekomerční použití a že si za tímto účelem můžete (pokud je to nutné k nákupu zboží) stáhnout tento materiál a obsah na jediný počítačový pevný disk. Jakékoli jiné použití materiálu a obsahu webové stránky je přísně zakázáno.

(d)     Souhlasíte s tím, že nebudete (a souhlasíte s tím, že nepomůžete a neusnadníte jakékoli třetí straně) kopírovat, reprodukovat, přenášet, publikovat, zobrazovat, distribuovat, komerčně využívat nebo vytvářet odvozená díla tohoto materiálu a obsahu.

(e)      Berete na vědomí, že nemáte oprávnění používat registrované ochranné známky, obchodní názvy, firemní loga atd. smluvních partnerů společnosti FC ecom nebo společnosti FC ecom s.r.o. samotné.

11.2        Dodržování zákonů

(a)      Webové stránky mohou být použity pouze k zákonným účelům a zákonným způsobem. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat všechny platné zákony, stanovy a předpisy týkající se webové stránky a veškerých transakcí prováděných na webové stránce nebo prostřednictvím této webové stránky.

11.3        Písemná komunikace

(a)      Platné zákony vyžadují, aby některé informace nebo oznámení, které vám zašleme, byly písemné. Při používání webové stránky souhlasíte s tím, že komunikace s námi bude převážně elektronická. Budeme vás kontaktovat e-mailem nebo vám poskytneme informace zveřejněním oznámení na našich webových stránkách. Pro smluvní účely souhlasíte s tímto elektronickým komunikačním prostředkem a uznáváte, že veškeré smlouvy, oznámení, informace a další zprávy, které vám zašleme elektronicky, vyhovují veškerým zákonným požadavkům na písemnou formu. Tato podmínka nemá vliv na vaše zákonná práva.

11.4        Převod práv a povinností

(a)      Smlouva mezi vámi a námi je závazná pro vás i pro nás a pro naše nástupce a postupníky.

(b)     Nesmíte bez předchozího písemného souhlasu převést, postoupit, pověřovat ani jinak nakládat se smlouvou ani s vašimi právy nebo závazky z ní plynoucími.

(c)      Můžeme převádět, postupovat, pověřovat, zadávat nebo jinak disponovat smlouvou nebo jakýmikoli právy nebo závazky z ní vyplývajícími, kdykoli během doby platnosti smlouvy.

11.5        Oddělitelnost

(a)      Pokud bude některé ustanovení těchto podmínek považováno za protiprávní, neplatné nebo z jakéhokoli důvodu nevymahatelné, bude toto ustanovení považováno za od těchto podmínek oddělitelné a nebude mít vliv na platnost a vymahatelnost kteréhokoli ze zbývajících ustanovení těchto podmínek.

11.6        Zřeknutí se práva

(a)      Žádné zřeknutí se nebude vykládáno jako vzdání se jakéhokoli řízení nebo práva z následného porušení jakéhokoli ustanovení.

11.7        Úplnost smlouvy

(a)      Máme v úmyslu se na tyto smluvní podmínky a každý dokument výslovně uvedený v nich ve vztahu k předmětu smlouvy spolehnout. Přestože přijímáme odpovědnost za tvrzení a prohlášení učiněná našimi řádně pověřenými zástupci, požadujte, aby jakékoli změny těchto podmínek byly písemně potvrzeny.

11.8        Naše právo na změnu těchto podmínek a webových stránek

(a)      Máme právo tyto podmínky příležitostně revidovat a měnit. Budete se řídit zásadami a podmínkami platnými v okamžiku, kdy si od nás objednáte zboží, pokud nebude vyžadována změna těchto zásad nebo těchto podmínek ze zákona nebo vládním orgánem (v takovém případě se bude vztahovat na objednávky vámi zadané už dříve) nebo pokud vás budeme informovat o změně těchto zásad nebo těchto podmínek dříve, než vám zašleme potvrzení o přijetí objednávky (v takovém případě máme právo předpokládat, že jste přijali změnu smluvních podmínek, pokud nás neuvědomíte o opaku do sedmi pracovních dnů od obdržení zboží). Pokud s takovými změněnými podmínkami nesouhlasíte, musíte webové stránky přestat používat. Pokud budete v používání webových stránek pokračovat, budeme mít za to, že jste pozměněné podmínky přijali.

(b)     Vyhrazujeme si právo upravovat a dočasně nebo trvale nebo stáhnout tuto webovou stránku (nebo její část) po upozornění nebo bez upozornění a potvrzujete, že nebudeme odpovědni vůči vám ani vůči žádné třetí straně za jakékoli změny nebo stažení této webové stránky.

12.

Cena dopravy a způsoby doručení:

Česká pošta do 1000 Kč (platba kartou)................................... 49 Kč 
Česká pošta do 1000 Kč (dobírka)........................................... 68 Kč

Česká pošta nad 1000 Kč (platba kartou)................................... ZDARMA
Česká pošta nad 1000 Kč (dobírka)........................................... 19 Kč

Česká pošta nad 2500 Kč (platba kartou)................................... ZDARMA
Česká pošta nad 2500 Kč (dobírka)........................................... ZDARMA

Zásilkovna 1000 Kč (platba kartou)................................... 49 Kč 
Zásilkovna do 1000 Kč (dobírka)........................................... 68 Kč

Zásilkovna nad 1000 Kč (platba kartou)................................... ZDARMA
Zásilkovna nad 1000 Kč (dobírka)........................................... 19 Kč

Zásilkovna nad 2500 Kč (platba kartou)................................... ZDARMA
Zásilkovna nad 2500 Kč (dobírka)........................................... ZDARMA

PPL do 2500 Kč (platba kartou)................................... 39 Kč 
PPL do 2500 Kč (dobírka)........................................... 58 Kč

PPL nad 2500 Kč (platba kartou)................................... ZDARMA
PPL nad 2500 Kč (dobírka)........................................... ZDARMA

Osobní odběr Pelhřimov, Praha (Lazarská, Smíchov, Kobylisy), Plzeň, Brno ....................19 - 49 Kč

Osobní odběr - Pokud zákazník zvolil vyzvednutí zboží na prodejně, bude při dostupnosti zboží zákazník kontaktován a informován o možnosti zboží odebrat. Vyčkejte prosím na sms zprávu o možnosti vyzvednutí, dříve není možné zboží vyzvednout. Upozorňujeme, že i na zboží vyzvednuté na prodejně či výdejně platí možnost vrácení zboží do 14 dnů. 

Na odběrové místo jsme schopni zaslat maximálně 4 ks rozměrného zboží  (bundy, kabáty, kalhoty, boty), děkujeme za pochopení.

Poplatek se platí při převzetí jednoho či více produktů z objednávky. Při vrácení všech produktů z objednávky bude poplatek vrácen zákazníkovi.

O odeslání zboží bude zákazník informován e-mailem, zpravidla je zásilka doručena následující den po obdržení e-mailu o odeslání zásilky. Kurýr PPL zákazníka bude kontaktovat v den doručení na telefon uvedený v objednávce. Je možné se domluvit na jiném datu nebo místě převzetí. U České pošty je balíček uložen nejdéle 7 pracovních dní. 

Zásady ochrany osobních údajů

OCHRANA SOUKROMÍ

Datum účinnosti: 24.5.2018

1ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1FACTCOOL Ltd., se sídlem na adrese Great Suffolk Street, SE1 0BL Londýn, Spojené království, identifikační číslo společnosti 08938433 (dále jen „FACTCOOL“ nebo „my“) se zavazuje chránit osobní údaje svých zákazníků v souladu s platnými právními předpisy o ochraně údajů. Tyto zásady ochrany osobních údajů popisují, jak shromažďujeme, zpracováváme a chráníme osobní údaje našich zákazníků během přístupu na naše webové stránky a/nebo při nákupu našeho zboží.

1.2Slova s velkými písmeny, která nejsou definována v těchto zásadách ochrany osobních údajů, mají význam uvedený ve Všeobecných obchodních podmínkách.

2ÚDAJE, KTERÉ O VÁS MŮŽEME SHROMAŽĎOVAT

2.1Můžeme o vás shromažďovat a zpracovávat následující údaje:

a)Osobní údaje, které poskytnete vyplněním formulářů na webových stránkách. To zahrnuje informace poskytnuté při registraci k používání webových stránek nebo zadání objednávky prostřednictvím webových stránek. Můžeme vás také požádat o osobní informace, když ohlásíte problém s webovou stránkou.

b)Pokud nás budete kontaktovat, můžeme tuto korespondenci zaznamenávat.

c)Pokud nám zavoláte, můžeme záznamy o volání uchovat za účelem školení.

d)Můžeme vás také požádat o vyplnění průzkumných dotazníků, které používáme pro výzkumné účely, i když na ně reagovat nemusíte.

e)Podrobnosti o transakcích, které provádíte prostřednictvím webových stránek a o plnění vašich objednávek.

f)Podrobnosti o vašich návštěvách na webových stránkách, včetně dat o návštěvnosti, údajů o poloze, weblogů a dalších komunikačních dat.

3ÚČEL ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ 

3.1Vaše údaje používáme těmito způsoby:

a)k registraci a udělení přístupu k vašemu účtu, zaplacení objednaného zboží a dodání objednaného zboží.

b)K zajištění, aby vám byl na počítači obsah webových stránek co nejúčinněji prezentován.

c)Za účelem poskytnutí informací o zboží, které od nás požadujete nebo o kterém se domníváme, že by vás mohlo zajímat, pokud jste souhlasili s tím, abyste byli za těmito účely kontaktováni.

d)K plnění našich závazků vyplývajících z jakýchkoli smluv uzavřených mezi vámi a námi, včetně doručování zboží třetí stranou a zpracování plateb třetí stranou.

e)K využití interaktivních funkcí našich webových stránek, pokud se k tomu rozhodnete.

f)K upozornění na změny na webových stránkách.

4IP ADRESY A COOKIES

4.1Pro účely analýzy vašich návštěv na našich webových stránkách shromažďujeme také soubory cookie (soubory uložené na vašem zařízení). Povolením souborů cookie ve vašem prohlížeči jste pro tento účel vyjádřili svůj souhlas s naším sběrem souborů cookie. Používáme následující typy souborů cookie: (i) základní soubory cookie, které jsou nezbytné k poskytování přístupu k našim webovým stránkám; (ii) funkční soubory cookie, které jsou zásadní pro správné fungování našich webových stránek (pokud jsou tyto cookies zakázány, naše webové stránky nemusí fungovat správně); (iii) soubory performance cookie, které vás osobně neidentifikují (dokud nezadáte identifikační údaje v žádné z našich formulářů), ale pomáhají nám přizpůsobit váš obsah v souladu s vašimi činnostmi na našich webových stránkách; a (iv) soubory cookie pro cílení/inzerci, které pomáhají cílit a zvyšovat relevanci inzerce pro návštěvníky našich webových stránek.

4.2Používáme také služby Google Analytics, Exponea a podobné služby, které shromažďují soubory cookie třetích stran („Analytika třetích stran“). Informace o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) vygenerované soubory cookie mohou být přenášeny a ukládány analytikou třetích stran na servery ve Spojených státech. Analytika třetích stran použije tyto informace k posouzení vašeho užívání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti webových stránek provozovatelům webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Analytika třetích stran může tyto informace také předávat třetím stranám, je-li to zákonem požadováno, nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem analytiky třetích stran. Analytika třetích stran nebude asociovat vaši adresu IP ani jiné soubory cookie s jinými údaji. Soubory cookie můžete odmítnout výběrem příslušných nastavení v prohlížeči, avšak uvědomte si prosím, že pokud to uděláte, nemusíte získat plnou funkcionalitu tohoto webu. Použitím našich webových stránek souhlasíte se zpracováváním vašich údajů třetí stranou výše uvedeným způsobem a za výše uvedeným účelem. Další zásady Google naleznete na adrese: http://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/. 

4.3Shromažďování souborů cookie může být zastaveno resetováním prohlížeče; Pokud však soubory cookies vypnete, funkčnost naší platformy může být omezena (tj. v případě nezbytných souborů cookie nemusíte mít k našim webovým stránkám přístup).

4.4Naše webové stránky a komunikace vytvořené z používání webových stránek a/nebo nákupu našeho zboží, jako jsou propagační e-maily, mohou obsahovat elektronické obrázky známé jako "webové majáky". Webové majáky obvykle fungují ve spojení se soubory cookies a můžeme je používat stejně jako cookies (viz výše).

5PŘÍMÝ MARKETING

5.1Souhlasíte s tím, že můžeme také použít vaše elektronické kontaktní údaje, které mohou být odvozeny od vašeho předchozího užití webových stránek, nebo povolit vybraným třetím stranám, aby tyto údaje použily k tomu, aby vás prostřednictvím elektronických prostředků (e-mail, SMS) kontaktovali s informacemi o zboží a službách. Marketingové komunikace můžete zrušit zakázáním této funkce prostřednictvím odkazu k odhlášení, který je uveden v každém e-mailu, který obdržíte.

6SDÍLENÍ DAT

6.1Kliknutím na tlačítko „Souhlasím“, kterým se dokončí registrační proces na webové stránce, nebo zadáním příslušné objednávky zboží společnosti FACTCOOL, nám poskytnete výslovný souhlas se sdílením svých osobních údajů s třetími stranami, jako je (i) jakýkoliv člen naší skupiny, což znamená naše dceřiné společnosti, pobočky, naše hlavní holdingová společnost a její dceřiné společnosti; (ii) hostující poskytovatelé; (iii) reklamní partneři; (iv) partneři poskytující služby za účelem plnění smlouvy, poskytovatelé dopravních služeb a plateb; a tyto strany budou pak zpracovávat vaše data (jako („zpracovatelé“). Jacíkoliv takoví zpracovatelé budou k dispozici na našich webových stránkách a vy souhlasíte s tím, že zpracovatelé budou získávat, shromažďovat, distribuovat, zaznamenávat, organizovat, upravovat nebo měnit, vyhledávat, konzultovat, sjednocovat, kombinovat, přenášet, používat, ukládat, blokovat, ničit a spravovat přeshraniční tok osobních údajů.

6.2Vaše data můžeme sdílet:

a)V případě, že budeme prodávat nebo kupovat jakoukoli firmu nebo majetek, v kterémžto případě můžeme vaše osobní údaje sdělit potenciálnímu prodávajícímu nebo kupujícímu takové obchodní činnosti nebo majetku.

b)Pokud jsou společnost FACTCOOL nebo v podstatě veškerá její aktiva nabyta třetí stranou, budou jedním z převáděných aktiv osobní údaje uchovávané o jejích zákaznících.

c)Pokud máme povinnost zveřejnit, sdělit nebo sdílet vaše osobní údaje, abychom vyhověli jakýmkoli zákonným závazkům nebo abychom prosazovali nebo uplatňovali naše smluvní podmínky a další dohody; nebo za účelem ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti společnosti FACTCOOL, našich zákazníků nebo třetích stran. To zahrnuje výměnu informací s jinými společnostmi a organizacemi za účelem ochrany proti podvodům a snížení úvěrového rizika.

d)Pokud je v příslušných právních předpisech zveřejňování osobních údajů výslovně povoleno. 

7ULOŽENÍ ÚDAJŮ

7.1Souhlasíte s tím, že údaje, které od vás shromažďujeme, mohou být přenášeny a ukládány na místo určení mimo evropský hospodářský prostor („EHP“). Mohou být zpracovávána pracovníky pracujícími mimo EHP, kteří pracují pro nás nebo pro jednoho z našich dodavatelů. Tito pracovníci mohou být, kromě dalšího, najati za účelem splnění vaší objednávky, zpracovávání údajů o vašich platbách a poskytování podpůrných služeb. Předložením vašich osobních údajů souhlasíte s jejich přenosem, ukládáním nebo zpracováváním. Podnikneme veškeré kroky, které budou přiměřeným způsobem nutné pro zajištění toho, aby s vašimi údaji bylo nakládáno bezpečně a v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

8ZABEZPEČENÍ

8.1Dbáme o bezpečné ukládání vašich údajů. Proto jsme provedli fyzická, technická a organizační opatření a plány na ochranu a zabezpečení shromážděných údajů (které vás však nezbavují vaší povinnosti podniknout řádná opatření k zajištění vašich údajů, zejména v případě jejich přenosu). Cílem je znemožnit neoprávněné nebo protiprávní zpracování vašich osobních údajů nebo zabránit náhodnému, neoprávněnému nebo protiprávnímu přístupu, použití, přenosu, zpracování, kopírování, převodu, změně, ztrátě nebo poškození vašich údajů. Navzdory všem snahám dodržovat pravidla stanovená v platných právních předpisech není možné zajistit bezpečnost vašich údajů, pokud jsou přenášena nebo předávána nezabezpečeným způsobem.

8.2Tam, kde jsme vám dali (nebo jste si vybrali) heslo, které vám umožňuje přístup do určitých částí webových stránek, jste odpovědni za to, aby toto heslo bylo důvěrné. Žádáme vás, abyste s nikým heslo nesdíleli.

8.3Přenos informací prostřednictvím internetu bohužel není úplně bezpečný. Ačkoliv učiníme vše, co bude v našich silách, abychom vaše údaje ochránili, nemůžeme zaručit bezpečnost vašich údajů přenášených na naši webovou stránku, a jakýkoliv přenos je proto na vaše vlastní riziko. Jakmile vaše údaje obdržíme, budeme používat přísné postupy a bezpečnostní funkce, abychom se pokusili zabránit v neoprávněném přístupu.

9VAŠE PRÁVA

9.1Po přihlášení k účtu FACTCOOL můžete údaje, které jste nám sdělili, upravit nebo mazat (s výjimkou fakturačních údajů, které nelze z důvodu fakturace upravit). Svou registraci můžete zcela zrušit, požádat o změnu údajů nebo se odhlásit z jakékoli marketingové komunikace z naší strany nebo ze strany vybraných třetích stran zasláním e-mailu na factcool-cs@factcool.com.

9.2Máte právo požádat nás, abychom vaše osobní údaje nezpracovávali pro obchodní účely. Obvykle vás budeme informovat (před shromažďováním vašich údajů), že hodláme vaše údaje používat pro tyto účely, nebo když budeme mít v úmyslu sdělit vaše informace jakékoliv třetí straně pro tyto účely. Můžete uplatnit své právo na zabránění v takovém zpracování zaškrtnutím určitých políček na formulářích, které používáme pro zjišťování vašich údajů. Můžete také kdykoliv uplatnit právo odesláním e-mailu na factcool-cs@factcool.com.

9.3Máte právo na přístup k informacím, které jsou o vás vedeny. Vaše právo na přístup může být uplatněno v souladu s platnými zákony. Pokud jsou však žádosti z vaší strany zjevně neopodstatněné, nadměrné nebo opakované, můžeme:

a)účtovat přiměřený poplatek s ohledem na administrativní náklady spojené s přijetím požadovaných opatření; nebo

b)odmítnout na žádost reagovat.

9.4Pokud máte pocit, že vaše údaje byly zpracovány protiprávně, kontaktujte nás na adrese factcool-cs@factcool.com a my se zavazujeme k vyřešení problému. Máte právo podat stížnost u dozorového orgánuÚřad pro ochranu osobních údajů ve České republice.

9.5Webové stránky mohou příležitostně obsahovat odkazy na webové stránky našich partnerských sítí, inzerenty a přidružené subjekty. Jestliže využijete odkaz na jakoukoliv z těchto webových stránek, pamatujte na to, že tyto webové stránky mají své vlastní zásady ochrany osobních údajů, a že nemusíme přijmout odpovědnost nebo ručení za tyto zásady. Prosíme, abyste si před zadáním jakýchkoliv osobních údajů na tyto webové stránky pročetli tyto zásady.

9.6Informace o vás zpracováváme v souladu s tímto ustanovením 7 obchodních podmínek. Využíváním naší webové stránky, případně uzavřením smlouvy s tímto zpracováváním souhlasíte a zaručujete se za to, že veškeré vámi poskytované údaje jsou přesné.