Zobrazit všechny kategorie

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.bezvasport.cz. Podmínky blíže upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího.

Kontaktní údaje
Název: BEZVASPORT s.r.o. 
Sídlo: Služská 749/10, 182 00 Praha 8 
IČ: 24789470
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 174393
Telefon: +420 602 555 283 
Email: info@bezvasport.cz 
Adresa pro vrácení/výměny/reklamace: BEZVASPORT, P.O.Box 2, 600 10  Depo Brno 71 (POUZE ČESKOU POŠTOU)
 
Seznam provozoven: 
BezvaSport, Pražská 2441, 393 01 Pelhřimov
BezvaSport, Václavská 237/6, 603 00 Brno
BezvaSport, Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2
BezvaSport, Kardinála Berana 1053/26, 301 00 Plzeň
BezvaSport, Služská 749/10, 180 00 Praha 8
Provozní doba: každá provozovna individuální (viz. kontakty)
 

Informace 
Informace o zboží a ceně uváděné prodávajícím jsou závazné s výjimkou zjevné chyby. Ceny jsou prezentovány včetně všech daní (např. DPH) a poplatků, kromě nákladů na doručení zboží. 
 
Informace o přijímaných způsobech platby (prodávající nepožaduje žádné poplatky v závislosti na způsobu platby):
- platba v hotovosti na prodejně
- platba předem – kartou přes GoPay
- platba dobírkou při doručení zboží (hotovost přebírá od zákazníka přepravce)
 
Přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky. 

Potvrzení obsahu smlouvy uzavřené v jiné než písemné formě, které vykazuje odchylky od skutečně ujednaného obsahu smlouvy, nemá právní účinky. 
 
Převzetí nevyžádaného plnění ze strany kupujícího neznamená přijetí nabídky.
 
Fotografie uvedené na stránkách obchodu odpovídají prodávanému zboží.


Doručování zboží 
Prodávající odešle zboží kupujícímu, zpravidla do 7 pracovních dnů od potvrzení objednávky, pokud u jednotlivého zboží neuvádí jinou lhůtu k dodání. Je-li u zboží uvedeno „skladem“, prodávající zboží odešle do dvou pracovních dnů. Kupující je povinen zboží převzít a zaplatit. Kupujícímu se doporučuje, aby si zboží při převzetí co nejdříve překontroloval. 
 
Doklady ke zboží, zejména daňový doklad, potvrzení a certifikáty, odešle prodávající kupujícímu ihned po převzetí zboží, nejpozději do dvou pracovních dnů od převzetí zboží spotřebitelem. K zakoupenému zboží posíláme elektronickou fakturu do e-mailu zákazníka, s čímž zákazník akceptací těchto obchodních podmínek souhlasí.  
 
Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti z vadného plnění a jakým způsobem může kupující práva z nich uplatnit. 

Cena a způsob doručení:

Česká pošta do 1000 Kč (platba kartou)................................... 39 Kč 
Česká pošta do 1000 Kč (dobírka)........................................... 58 Kč

Česká pošta nad 1000 Kč (platba kartou)................................... ZDARMA
Česká pošta nad 1000 Kč (dobírka)........................................... 19 Kč

Česká pošta nad 2500 Kč (platba kartou)................................... ZDARMA
Česká pošta nad 2500 Kč (dobírka)........................................... ZDARMA

PPL do 2500 Kč (platba kartou)................................... 49 Kč 
PPL do 2500 Kč (dobírka)........................................... 68 Kč

PPL nad 2500 Kč (platba kartou)................................... ZDARMA
PPL nad 2500 Kč (dobírka)........................................... ZDARMA

Osobní odběr Pelhřimov, Praha (Lazarská, Smíchov, Kobylisy), Plzeň, Brno ....................19 - 49 Kč

Osobní odběr - Pokud zákazník zvolil vyzvednutí zboží na prodejně, bude při dostupnosti zboží zákazník kontaktován a informován o možnosti zboží odebrat. Vyčkejte prosím na sms zprávu o možnosti vyzvednutí, dříve není možné zboží vyzvednout. Upozorňujeme, že i na zboží vyzvednuté na prodejně či výdejně platí možnost vrácení zboží do 14 dnů. 

Na odběrové místo jsme schopni zaslat maximálně 4 ks rozměrného zboží  (bundy, kabáty, kalhoty, boty), děkujeme za pochopení.

Poplatek se platí při převzetí jednoho či více produktů z objednávky. Při vrácení všech produktů z objednávky bude poplatek vrácen zákazníkovi.

O odeslání zboží bude zákazník informován e-mailem, zpravidla je zásilka doručena následující den po obdržení e-mailu o odeslání zásilky. Kurýr PPL zákazníka bude kontaktovat v den doručení na telefon uvedený v objednávce. Je možné se domluvit na jiném datu nebo místě převzetí. U České pošty je balíček uložen nejdéle 7 pracovních dní. 
 

Zrušení objednávky a odstoupení od smlouvy 
Kupující může odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží nebo poslední části dodávky, a to bez ohledu na způsob převzetí zboží či provedení platby. Uvedená lhůta je určena k tomu, aby se kupující v přiměřeném rozsahu seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží.
Prodávající má nárok u vybraného sortimentu, kde dojde k výraznému navýšení ceny, odmítnout výměnu a nabídnout pouze vrácení peněz.
 
Kupující je oprávněn od smlouvy odstoupit i kdykoliv před dodáním zboží.
 
Odstoupení od smlouvy kupující prodávajícímu zašle nebo předá ve 14 denní lhůtě. Kupující nemusí uvádět důvod, pro který od smlouvy odstupuje. Pro usnadnění komunikace je vhodné v odstoupení uvést datum nákupu či číslo smlouvy/prodejního dokladu, bankovní spojení a zvolený způsob vrácení zboží. Poštovné při vrácení zboží si hradí kupující sám. 
Navrácení peněz bankovním převodem je zdarma. Složenka je zpoplatněna dle sazebníku České pošty.
Prodávající je povinen kupujícímu vrátit částku plně odpovídající ceně zboží, bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým platbu od kupujícího přijal. Nejpozději ve stejné lhůtě je kupující povinen prodávajícímu zaslat nebo předat zakoupené zboží. Zboží by mělo být vráceno prodávajícímu (ne na dobírku) kompletní, nejlépe v původním obalu.

Pokud jste obdržel(a) v důsledku nesprávného výběru výrobek, který Vám nevyhovuje svou velikostí, zašleme Vám výrobek nový. Účtováno Vám bude pouze poštovné dle sazebníku.
 
Vrací-li kupující zboží osobně v provozovně prodávajícího (na výdejně lze vrátit pouze zboží, které zákazník na výdejně zakoupil), vrátí prodávající výše uvedené platby do 14 dnů od odstoupení od smlouvy kupujícímu.
 
Je-li vrácené zboží poškozeno v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.
 
Výjimky: Právo na odstoupení od smlouvy nelze uplatnit u smluv na dodání digitálního obsahu, nebyl-li dodán na hmotném nosiči, či u smluv o poskytování služeb, v obou případech za podmínky, že ke splnění došlo s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy; dále u smluv na dodávku služeb nebo zboží (vč. alkoholických nápojů), jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího; u smluv na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu a u smluv na zboží, které podléhá rychlé zkáze, u zboží, které bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, nebo vyňato z uzavřeného obalu a z hygienických důvodů je nelze vrátit; u dodávky zvukových či obrazových nahrávek nebo počítačových programů, porušil-li kupující jejich původní obal; u dodávky novin, časopisů nebo jiných periodik; u smluv o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času poskytovaných v určeném termínu nebo u smluv uzavíraných na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby.
 
Vzor pro odstoupení od smlouvy je dostupný zde


Práva a povinností z vadného plnění 
Jakost při převzetí

Zboží je vadné zejména, pokud nemá sjednané nebo očekávané vlastnosti s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, nehodí se k obvyklému nebo sjednanému účelu, není kompletní, neodpovídá jeho množství, míra, hmotnost nebo nevyhovuje požadavkům právních předpisů. 
 
Kupující může u prodávajícího uplatnit právo z vady, které se vyskytne u spotřebního zboží v době 24 měsíců od převzetí. Kupující má podle svého požadavku nárok na bezplatné odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny; není-li to povaze vady neúměrné (zejména nelze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu), lze uplatnit požadavek na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti bez vad, týká-li se vada pouze této součásti.
 
Není-li oprava nebo výměna zboží možná, má kupující právo na odstoupení od smlouvy.  
 
Prodávající není povinen nároku kupujícího vyhovět, pokud prokáže, že kupující před převzetím o vadě zboží věděl nebo ji sám způsobil.
 
U prodávaného použitého zboží prodávající neodpovídá za vady odpovídající míře dosavadního používání nebo opotřebení. U věcí prodávaných za nižší cenu prodávající neodpovídá za vadu, pro kterou byla nižší cena sjednána. Místo práva na výměnu má kupující v těchto případech právo na přiměřenou slevu.
 
Zákonná práva z vad
 
Prodávající odpovídá za vady vzniklé po převzetí zboží v 24 měsíční záruční době nebo v době použitelnosti uvedené v reklamě, na obalu zboží nebo v připojeném návodu. 
 
V této lhůtě může kupující uplatnit reklamaci a podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):
•  odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
•  bezplatné odstranění vady opravou; 
•  přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
•  vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
 
Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala. 
 
U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 
Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 
Prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.
 

Vyřízení reklamace 
Kupující je povinen uplatnit reklamaci u prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. 
 
Formuláře ke stažení zde:
Reklamace pro nesplnění jakosti při převzetí - vady výrobku
Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
 
Kupující je povinen sdělit prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Změna volby bez souhlasu prodávajícího je možná jen tehdy, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže být neodstranitelná. 
 
Nezvolí-li kupující své právo z podstatného porušení smlouvy včas, má práva jako při nepodstatném porušení smlouvy.
 
Kupující je povinen prokázat nákup zboží (nejlépe dokladem o koupi). Lhůta pro vyřízení reklamace běží od předání/doručení zboží prodávajícímu nebo do místa určeného k opravě. Zboží by mělo být při přepravě zabaleno ve vhodném obalu, aby nedošlo k jeho poškození, mělo by být čisté a kompletní. 
 
Prodávající je povinen rozhodnout o reklamaci nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Informaci o nutnosti odborného posouzení kupujícímu v této lhůtě sdělí. Reklamaci, včetně odstranění vady, prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů od jejího uplatnění. Po uplynutí této lhůty má kupující stejná práva, jako by se jednalo o podstatné porušení smlouvy.
 
Obchodník má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení.

Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. 
 
Není-li umožněno sledovat stav vyřízení reklamace on-line, zavazuje se prodávající o vyřízení reklamace kupujícího informovat podle jeho požadavku e-mailovou zprávou nebo prostřednictvím SMS.

 
Ochrana osobních údajů 
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím a marketingových akcí prodávajícího (i těch prováděných se smluvními partnery prodávajícího) a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména, čísla účtu a adresy dodání) či speciálních marketingových akcích. Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně Kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení a to i prostřednictvím třetích stran (společnosti Naspers OCS Czech Republic s.r.o., IČ 023 87 727), telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu BEZVASPORT, s.r.o. IČ 24789470, Pražská 2441, 393 01 Pelhřimov.  Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická.

V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či digitální podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.

Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.

BezvaSport.cz může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, BezvaSport.cz pro tento účel. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
Kupující souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly prodávajícím zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů (č. 101/2000 Sb.) za účelem plnění předmětu smlouvy. Kupující má právo být informován, jaké údaje o něm prodávající eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

BezvaSport.cz si z důvodu předcházení trestné činnosti a minimalizace škod vyhrazuje právo odmítnout objednávku Kupujícího vytvářenou z blokované IP adresy, v případě že je tato IP adresa na tzv. blacklistu.
 
Prodávající se zavazuje osobní údaje kupujícího neposkytnout jiným třetím subjektům než smluvnímu dopravci za účelem dodání zboží. 

 
Řešení sporů 
Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
 
Případné spory mezi BEZVASPORT, s.r.o. a Kupujícím lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě Kupující – spotřebitel může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené  ODR platformy. Více informací o mimosoudním řešení sporů naleznete zde. Než-li bude přistoupeno k mimosoudnímu řešení sporu, pak BezvaSport.cz doporučuje Kupujícímu nejdříve využít kontakt na BezvaSport.cz pro vyřešení nastalé situace. 
 
Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, vykonává Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Ostatní 
Kupujícím se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí subjekt, který při uzavírání smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti. 
 
Ostatní zde neuvedené záležitosti se řídí občanským zákoníkem (č. 89/2012 Sb.), ve vztahu se spotřebiteli dále zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.) a dalšími právními předpisy, ve znění pozdějších právních předpisů. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.
 
Smlouva a otázky související se řídí českým právem.
 
Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1. května 2014.